Brief aan de instituten die de discussie over het onderzoek naar de koloniale oorlog eenzijdig beëindigd hebben

Het is toch ongelofelijk dat jullie ons uitgebreide verslag (met uitvoerige onderbouwing) zomaar naast jullie neerleggen! Dit bevestigt hoe onwelwillend en stoïcijns jullie bezig zijn. Jullie claimen onafhankelijkheid, maar ondertussen lees ik in de krant hoe een oud-medewerker een boekje open doet over de verwevenheid van het NIOD met de regering en het koningshuis. Het verbaast mij niets! Als Rawagede niet op de kaart van Nederland was gezet, doen de zogenaamde geleerden niets. Eerder was er al de documentaire die de kwalijke rol van jullie instituut in de zaak Van Imhoff aan het licht bracht. Een typische Hollandse doofpot. Annemarie Toebosch verwees hier nog naar in haar videoboodschap. In ieder geval schept dit alles geen vertrouwen en het sluit aan op ons argument dat niet alleen het NIMH maar ook het NIOD niet onafhankelijk is. En dan lees ik nog wel op de website dat jullie kritiek zogenaamd verwelkomen omdat dit de onderzoekers scherp houdt. En ook dat jullie graag contact onderhouden met critici. Daar merken wij anders weinig van! Zien jullie dan niet dat deze mail met afwijzing precies het tegenovergestelde bewijst? Overigens heeft Ireen Hoogenboom tijdens het rondetafelgesprek wel degelijk beloofd om later via de mail de hoogte van het bedrag dat aan UGM is betaald, kenbaar te maken. Jullie wisten op dat moment alleen te zeggen dat er voor vier posities betaald is, terwijl ik wilde weten hoeveel geld dat precies was, dat moesten jullie uitzoeken. Vergeet niet, dit is belastinggeld, wij hebben er recht op te weten hoe en aan wie dat wordt uitgegeven. Ireen zei toen ook dat het Indonesische team in februari met een eigen website zou komen. Wat is dit toch voor geheimzinnig gedoe? Het klopt toch niet dat dit allemaal zo schimmig is. Als Indonesiër til ik zo zwaar aan de schimmigheid rondom de betrokkenheid van de Indonesische universiteiten omdat het leugenachtig is. In de kranten en op TV vertelde Gert Oostindie vol trots dat het onderzoek “nauw samenwerkt” met Indonesiërs. Ireen zei dit ook tijdens de kick-off. Echter, behalve de namen van Purwanto en Wahid, weigeren jullie tot op de dag van vandaag namen los te laten. Het blijft totaal onduidelijk met wie er wordt samengewerkt en hoeveel geld er aan de Indonesische partijen is gegeven en, let wel, welke universiteiten. Dat komt toch ongeloofwaardig over? Zolang wij geen fatsoenlijk antwoord krijgen, zal ik helaas moeten concluderen dat Gert en Ireen hebben gelogen. Laat het duidelijk zijn dat hierover het laatste woord nog niet gezegd is. Zo makkelijk komen jullie niet weg met het opstellen van de Excessennota 2.0.

Jeffry M. Pondaag in Onderzoeksteam eindigt discussie over studie 45-50 (Historibersama)