Bruin I draait door: 300 miljoen bezuinigen op “zorgleerlingen”

Bruin I draait door
En dat hiernaast is nog niet alles. Het meest asociale en immorele kabinet aller tijden treft ook nog jong-gehandicapten (Wajong-ers), mensen die begeleid wonen, door enorm in het Persoonsgebonden Budget (PGB) te hakken, en “zorgleerlingen” (leerlingen met problemen die extra begeleiding nodig hebben, zoals bijvoorbeeld kinderen met autisme) door 300 miljoen euro te bezuinigen. Daardoor worden voor deze kinderen de mogelijkheden om volwaardig mee te doen ernstig beperkt met alle gevolgen voor hun toch al onzekere toekomst. Wat een walgelijk zooitje is het toch.

In dagblad Trouw beweert de verantwoordelijke minister Marja van Bijsterveld dat het beleid voor scholieren met een handicap of stoornis heeft gefaald. Het systeem is volgens haar uit zijn voegen gegroeid en heeft gezorgd voor te veel kinderen met een “label”. Wat een hypocrisie is dat. Er moet geld gehaald worden en opeens heet het dan dat de kinderen teveel een label opgeplakt krijgen. Dit kabinet doet niet anders dan het stigmatiseren van kinderen met probleemgedrag, aanpassingsproblemen of andere problemen. Psychiatrische diagnoses en criminaliteit worden steeds meer met elkaar in verband gebracht. De roep om vroege ‘screening’ van kinderen op psychiatrische stoornissen vanuit het veld (kinderpsychiatrie en dergelijke) vindt een gewillig oor bij dit kabinet van dwang en repressie.

Gedoogpartner Wilders laat vandaag weer eens van zich horen met een plannetje om veelplegers in “tuigdorpen” onder te brengen. Zal het kabinet hier afstand van nemen? Vast niet. Maar veel kinderen zullen zonder goede begeleiding in moeilijkheden komen, in de steek gelaten door een egoïstische maatschappij die hen tegen zo laag mogelijke kosten in een keurslijf wil wringen waar ze met geen mogelijkheid in passen. Veel kinderen met achterstanden, autisme of andere problemen zullen het zonder extra aandacht niet redden in het reguliere onderwijs. Verzet tegen labelling van kinderen (en anderen) is hard nodig, maar ook verzet tegen een kabinet dat de zwaksten in de samenleving zo in de kou zet.

Koos Kuijt