14 februari: Amsterdam in actie tegen bezuinigingen in het openbaar vervoer

Straks een zeldzaamheid in het Amsterdamse straatbeeld?
Op maandag 14 februari komt het personeel van het Amsterdamse openbaar vervoer-bedrijf GVB in actie tegen de privatisering en de bezuinigingen in het openbaar vervoer. Ook het Amsterdamse Steuncomité Sociale Strijd (SSS), waar Doorbraak aan deelneemt, en allerlei andere linkse activisten gaan op 14 februari protesteren tegen de afbraakplannen van het kabinet Bruin I. Het SSS roept maatschappelijke organisaties op om een solidariteitsverklaring (pdf) te ondertekenen en verder te verspreiden.

Zelfs de Amsterdamse VVD-wethouder Eric Wiebes lijkt zich rot geschrokken te zijn van de schandalige maatregelen die Bruin I voor het openbaar vervoer in petto heeft. “De situatie is nog veel ernstiger dan veel Amsterdammers denken”, stelt hij. Het gaat “om forse ingrepen waar veel Amsterdammers last van krijgen”. Het GVB moet in 2012 al avond- en weekenddiensten schrappen van bus- en tramlijnen. Ook worden er routes ingekort en wordt er minder vaak gereden. Voor de jaren daarna is het beeld nog somberder: tussen 2013 en 2017 moet er gemiddeld 70 miljoen worden bezuinigd. Van de 16 tramlijnen dreigen er 6 te verdwijnen, en van de 44 buslijnen dreigen er nog maar 24 over te blijven.

Studenten ook solidair

Op 7 februari hebben zo’n 80 studenten het Bungehuis van de Universiteit van Amsterdam bezet, uit protest tegen de bezuinigingen in het onderwijs en “de hedendaagse leerfabrieken” waar de economische belangen van het bedrijfsleven de boventoon voeren. Extra motiverend aan deze bezettingsactie is de verklaring die de actievoerende studenten hebben opgesteld uit solidariteit met de GVB-werknemers. Veel studenten en andere mensen met een laag inkomen zijn sterk afhankelijk van een goed openbaar vervoer. Net als de studenten worden ook de GVB-werknemers hard getroffen door het afbraakbeleid van Bruin I, aldus de bezetters. “Wij beseffen dat onze strijd en jullie strijd niet los van elkaar staan”, zo richten ze zich tot het GVB-personeel. “Toegankelijk onderwijs en toegankelijk openbaar vervoer liggen allebei onder vuur. We hebben dezelfde overheid tegenover ons. Eén bezuinigende overheid vereist één gezamenlijk strijdende bevolking. Wij hopen dat we elkaar in de toekomst kunnen steunen.”

Vakbondscafé

Op 18 februari vindt in het kader van het vakbondscafé een discussiebijeenkomst plaats over de vraag “Hoe stoppen we de dreigende afbraak van ons openbaar vervoer?”. Tijd: 20:00-22:00 uur, plaats: HTIB, 1e Weteringplantsoen 2-c, Amsterdam. Gerrie Geldhof, vakbondsman en voorzitter van de ondernemingsraad van het GVB, verzorgt een inleiding. Daarna volgt een publieksdiscussie.

Harry Westerink