Bruin I legt migranten in de watten… als het om rijke patsers gaat

Migranten welkom, als ze met hun eigen jacht binnenkomen...
De al aangenomen, maar nog niet in werking getreden Wet Modern Migratiebeleid zet de politiek van migratiebeheersing verscherpt voort. Alleen wie bruikbaar genoeg is voor de Nederlandse economie, heeft kans op verblijfsrecht. Met de nieuwe regelgeving blijkt het kabinet Bruin I de deur wagenwijd open te zetten voor miljonairs van buiten de EU.

Hoe meer vermogen een migrant heeft, hoe meer kans op een verblijfsvergunning. Dat nieuwe beleid sluit naadloos aan bij het streven van Bruin I om de rijken te bevoordelen en de armen te benadelen. Het kabinet wil de Nederlandse economie stimuleren door het aantrekken van meer kapitaalkrachtige “vreemdelingen”. Een rijke migrant die op deze manier in aanmerking wil komen voor een verblijfsvergunning, moet beschikken over een aanzienlijk vermogen. Het lijkt erop dat zijn vermogen minstens ongeveer 1,25 miljoen euro moet bedragen. Volgens de regelgeving dienen de renteopbrengsten uit zijn vermogen namelijk minstens gelijk te zijn aan het jaarinkomen van een kennismigrant, zo’n 50 duizend euro. Het is niet noodzakelijk dat het vermogen ook in Nederland is geparkeerd. Maar de renteopbrengsten moet hier wel beschikbaar zijn.

Rijke patsers die zich in Nederland willen vestigen, hoeven geen specifiek verblijfsdoel, zoals arbeid, studie of huwelijk, op te geven. Als ze maar voldoende poen hebben, dan heet Bruin I hen graag welkom. In tegenstelling tot andere migranten, hoeven ze ook niet in het buitenland in te burgeren. En ze ontvangen meteen een verblijfsvergunning voor de duur van vijf jaar. Tenslotte hebben ze ook geen vergunning nodig om hier te mogen werken. Het kabinet legt dus ook de rijksten in het buitenland in de watten. Zij mogen met hun renteniers-verblijfsrecht in de hangmat liggen, terwijl het vuile werk door de armen wordt opgeknapt en migranten zonder verblijfsrecht het land worden uitgegooid.

Harry Westerink