CDA Leiderdorp wil onkruid bestrijden via dwangarbeid voor baanlozen

Ga lekker zelf gratis werken, Schipaanboord!
Ga lekker zelf gratis werken, Schipaanboord!

Volgens het Leiderdorpse CDA-raadslid Geert Schipaanboord vormt het onkruid op de straten en trottoirs van zijn gemeente al jarenlang een bron van ergernis. Er zouden meer mensen moeten worden ingezet bij de bestrijding ervan, zo liet hij onlangs weten. Maar in plaats van die arbeiders dan loon en een contract te geven, willen Schipaanboord en zijn partijgenoot Joop Huut dat bijstandsgerechtigden het onkruid gaan bestrijden, in de vorm van onbetaalde arbeid: dwangarbeid.

Als we Schipaanboord en Huut mogen geloven, dan vinden veel Leiderdorpers dat onkruidbestrijding een topprioriteit zou moeten zijn. Daar zou dan ook wel een prijskaartje aan mogen hangen, zou je zeggen. Maar zo zien de christen-democraten dat niet. In plaats van meer banen te scheppen in de groenvoorziening en daarmee mensen in de bijstand betaald werk te geven, kiezen de CDA-ers ervoor om hen te verplichten tot rechteloze onbetaalde arbeid. Met andere woorden: er is wel werk en er is zelfs werk dat hoognodig moet worden gedaan, maar de christen-democraten verdommen het om mensen daarvoor een tegenprestatie te geven via loon en een contract.

Solliciteren

De gemakzuchtige houding waarmee lieden als Schipaanboord en Huut standaard het middel dwangarbeid voor baanlozen inzetten, is de hele samenleving steeds meer aan het verzieken. De gedachte dat er in het geval van allerlei noodzakelijk geacht werk simpelweg banen kunnen worden gecreëerd en dus naar betaald personeel kan worden gezocht, lijkt steeds meer onder het vloerkleed te worden geveegd. Hele volksstammen bazen en bonzen breken de toch al zo onder druk staande werkgelegenheid nog verder af door nauwelijks meer betaald personeel aan te nemen voor allerlei soorten zwaar, vies, eentonig en laag gewaardeerd werk. Aan de ene kant worden mensen in de bijstand gedwongen om dat soort werk voortaan in de vorm van dwangarbeid te doen, terwijl ze aan de andere kant worden verplicht om te solliciteren naar banen die meer en meer verdwijnen, juist doordat ze dat werk steeds meer onbetaald moeten doen. Je suf solliciteren naar betaald werk dat er toch niet is, en ondertussen onbetaald werk doen waar vroeger nog loon en een contract voor werd gegeven. Dat is dag in dag uit de ervaring van vele duizenden bijstandsgerechtigden in dit land. En dat is het onkruid dat dag in dag uit moet worden bestreden.

Harry Westerink