Column: Moderniseren

Column.

Hé, collega, het wordt toch echt eens tijd dat we Nederland een beetje moderniseren, vind je niet? De economie vooral, want daar gaat het toch om. Moderniseren voor de toekomst, echt investeren in het concurrentievermogen van het bedrijfsleven.

Wacht even, wat voor leven?

Bedrijfsleven, je weet wel, Shell en zo, die moeten toch echt wat flexibeler kunnen opereren hier, dat is toch duidelijk?

Hoezo opereren, wie is er ziek dan? En ik word echt steeds flexibeler sinds ik weer vaker naar het zwembad ga.

Nee joh, dat bedoel ik niet. Ik bedoel dat we de arbeidsmarkt moeten flexibiliseren.

Welke markt? Ik vind die op woensdag altijd wel leuk, daar hebben ze heel lekkere kaas.

Nee man, de arbeidsmarkt. Die moet flexibel. Met ontslagrecht en dat soort dingen, dat moeten we allemaal moderniseren.

Hoezo zou je dan een recht op ontslag willen hebben? Dat lijkt me helemaal niet zo leuk.

Ach, zo bedoel ik dat niet. Het gaat er gewoon om dat werkgevers pragmatisch met hun werknemersbestand kunnen omgaan.

Hé? Waar heb je het nu weer over? Ik heb helemaal geen computer, en bestanden al helemaal niet. Ja, ik werk wel af en toe, maar ik heb nog nooit werk genomen. Mijn baas, dat is een echte werknemer, maar die heeft volgens mij geen recht op ontslag.

Nou, je begrijpt het echt helemaal verkeerd. Zaken moeten gewoon wat versoepeld worden, dat is ook goed voor de werklozen en al die kwetsbare groepen aan de onderkant, ook voor jou!

Ben ik kwetsbaar dan? Ik voel me best goed eigenlijk.

Ja, oké, maar stel: je bent werkloos, dan zou je toch ook niet de hele dag op de bank willen zitten.

Nee, klopt, ik zou echt nooit bij een bank willen werken, lijkt me verschrikkelijk.

Nee man, thuis, op de bank, als werkloze heb je toch niets te doen.

Hoezo, heb jij buiten werktijd dan niets te doen?

Nou kijk, op een moderne arbeidsmarkt wordt het dus allemaal heel dynamisch, de overgang van werkloos naar werk, van het ene werk naar het andere werk, van de ene functie naar de andere functie. Dat zou toch fantastisch zijn, zo’n moderne economie. Het enige dat we moeten doen is het ontslagrecht schrappen, al die vaste contracten afschaffen, die cao’s het raam uit gooien en…

Dus je bedoelt afbreken, niet moderniseren.

Dat hoort gewoon bij een moderne economie, dat begrijp je toch?

Nou, ik zal je maar niet mijn huis laten moderniseren, er blijft straks niks meer van over.

Kijk, al die arbeidsrechten, dat is toch echt niet meer van deze tijd. Die zullen in de toekomst toch niet meer bestaan.

Net als 200 jaar geleden bedoel je dan?

Nee, in de toekomst, en nu, in de moderne tijd! We moeten toe naar een arbeidsmarkt die echt aansluit op de behoefte van de ondernemers. Waar je kunt zeggen dat je nu 50 man nodig hebt en die krijg je ook voor je geld en die doen het werk gewoon goed, en als het weer klaar is gaan ze weer weg en dan haal je 50 nieuwe die weer ander werk kunnen doen.

Ah, nu snap ik je, een soort handel, maar dan met mensen?

Ja, precies!

Een soort mensenhandel?

Juist, ja!

Oh… en dat is dus modern.

Gregor Eglitz