Containerleven

Containerwoning.
Op zoek naar goedkope woonruimte? Voor slechts driehonderd euro per maand huur je nu een zelfstandige woning, midden in de Randstad. Waar vind je dat tegenwoordig nog?

Bij nader inzien blijkt deze mogelijkheid die geboden wordt door het Nederlandse bedrijf Tempohousing toch niet zo aantrekkelijk. De als hotel omschreven woning blijkt in werkelijkheid een zeecontainer, gelegen bij een bedrijventerrein aan de binnenkort te openen provinciale weg A201 bij Aalsmeer. De blokkendozen met containers, door het bedrijf omschreven als ‘hotelkamers’, zijn bestemd voor flexmigranten.

Container-flat.
Tempohousing BV is een bedrijf dat zich specialiseert in het tot prefab woning ombouwen van containers, met name voor studenten en seizoensarbeiders. Het ombouwen van containers tot woningen is een lucratieve activiteit: een tweedehands zeecontainer koop je al voor zo’n 1200 dollar. Met wat kleine investeringen – voorzetwandje, radiator, keukenblokje en toilet – heb je deze container omgebouwd tot prefab woning.

Het ‘hotel’ dat gebouwd wordt bij Aalsmeer is bedoeld als huisvesting voor tijdelijke (voornamelijk uit Oost-Europa afkomstige) arbeidsmigranten die werk vinden in Greenport Aalsmeer, een gebied nabij Schiphol dat met name bekend staat door de sierbloemen- en bollenteelt. Op meer plaatsen in Nederland worden flexmigranten in ultragoedkope hokken geplaatst – denk aan de “Polenhotels”, die vaak bestaan uit containers.

De voordelen van het huisvesten van flexmigranten in containers zijn voor zowel overheid als werkgevers evident. De overheid hoeft weinig geld te steken in de bouw van extra woningen in de eigen gemeente, en mogelijke onrust door gevreesde overlast door migranten wordt tot een minimum beperkt, aangezien zij vrijwel permanent in en rond de productieplaats verblijven. Werkgevers zijn met de container-oplossing voor hun (toch doorgaans al onderbetaalde) arbeiders goedkoop uit, en de nabijheid van de ‘hotelkamers’ biedt meer mogelijkheden voor toezicht en controle over het personeel.

Prachtig aanbod.
Studenten worden in Nederland al langer gehuisvest in containers. Op verschillende plaatsen (onder meer Diemen) bevinden zich containerdorpen waar vaak honderden studenten in op elkaar gestapelde zeecontainers verblijven. De containerblokken waren aanvankelijk bedoeld als tijdelijke oplossing voor de schaarste aan studentenwoningen, maar lijken inmiddels in veel delen van het land een permanente woonvorm te worden.

De laatste tijd experimenteren steeds meer gemeenten en woningbouwverenigingen met containerwoningen voor jonge woningzoekenden in het algemeen, omdat normale en betaalbare sociale woningen steeds schaarser worden. In het nabijgelegen Zoeterwoude bleken jongeren nog weinig interesse te hebben in wonen in een container.

De contracten worden getekend, links Tempohousing-directeur Q. de Gooijer.
Het is echter de vraag hoe lang ‘starters’ of minder gefortuneerden op de woningmarkt nog langer de keuze voor een container als woning uit de weg kunnen gaan. In een tijd dat normale sociale woningbouw steeds schaarser wordt – corporaties beschouwen de bouw hiervan als een vervelende, kostbare nevenactiviteit en breken bestaande sociale woningbouw liever af voor eensgezinswoningen – zal er voor veel mensen steeds minder te kiezen vallen. Voor corporaties en politici is het neerzetten van containers een stuk efficiënter dan het bouwen van ‘niet-rendabele’ betaalbare woningen. De container als nieuwe woonvorm lijkt aldus aan een onstuitbare opmars begonnen. Of, zoals de website van Tempohouse optimistisch meldt: “Many millions of unused shipping containers are wasting away in port depots, when they could be used for housing too.”

David Vervoort