15 februari, Leiden: actie tegen sociale kaalslag

Actietoilet bij opening van Participatiecentrum

We zijn het zat dat bijstandsgerechtigden worden gekort op hun uitkering en worden verplicht tot dwangarbeid. Daarom voeren activisten en sympathisanten van Doorbraak op 15 februari actie voor zelfbeschikking en een leefbaar inkomen, met onder meer een quiz over asociale politici, het ballenwerpspel “Bekogel de bestuurders” en het oprichten van een klaagmuur tegen de bezuinigingen. Laat je stem horen, en kom ook meedoen!

Woensdag 15 februari
Van 12:00 tot 14:00 uur
Stadsbouwhuis
Langegracht 72, Leiden

Al 30 jaar worden de rijken steeds verder in de watten gelegd met belastingverlaging en andere maatregelen. Om dat mogelijk te maken wordt op de uitgaven voor de rest continu bezuinigd. Het kabinet Rutte voert het tempo van die verslechteringen nu nog verder op, met de crisis als excuus. Men bezuinigt grof op de bijstand, de sociale werkplaatsen, de zorg, het onderwijs, de kinderopvang, de natuur, en kunst en cultuur. Ook de gemeente Leiden doet een duit in het zakje. Zo wil CDA-wethouder Jan-Jaap de Haan zoveel mogelijk mensen uit de bijstand drukken, of anders via dwangarbeid onbetaald en rechteloos aan het werk zetten via het Participatiecentrum en participatieplaatsen. Maar wie werkt, moet minstens een normaal arbeidscontract krijgen en behoort minimaal het wettelijk minimumloon te ontvangen. De gemeente moet dan ook direct stoppen met het ronselen van werklozen voor dwangarbeid.

Maar wie niet betaald werkt, zal ook eten! Er is genoeg geld en welvaart. Het is alleen volkomen scheef en onrechtvaardig verdeeld. De rijken worden rijker en de armen armer. Mensen in de bijstand behoren niet gekort te worden op hun uitkering, als ze weigeren om zinloze en geestdodende arbeid te verrichten zonder uitzicht op een baan. De gemeente moet stoppen met het korten van bijstandsgerechtigden die op een kamer wonen. Wie niet in zijn eigen levensonderhoud kan voorzien, moet voldoende inkomen kunnen krijgen om van te kunnen bestaan.

Onze eisen:

  ● Voor zelfbeschikking en een leefbaar inkomen
  ● Weg met dwangarbeid
  ● Geen huishoudtoets
  ● Behoud de sociale werkplaatsen
  ● Stop het korten op de bijstand
  ● Stop de afbraak van de bestaanszekerheid

Doorbraak voerde in Leiden al eerder actie tegen de dwangarbeid. Dwangarbeid is volgens ons simpelweg onacceptabel. Dat vinden sommige andere gemeenten overigens ook, en internationale verdragen verbieden het. Maar in Leiden kent het hard aanpakken van werklozen een lange traditie, waarin niet alleen de coalitiepartijen graag aan verder bouwen, maar ook de oppositie.

Doorbraak

Hieronder het affiche, ook als pdf te downloaden.

Affiche.