De economie en de echte wereld

Ook hier wordt vooral op export gekoerst en worden lonen relatief laag gehouden om dat te bevorderen. Typerend was de voorpagina van het Financiële Dagblad van 9 november met de kop: “Loonmatiging te sterk (economie lijdt schade door rem op salarisstijging)”. Voor de exportpositie zou de lage stand van de lonen niet eens nodig zijn, en het lijdt tot wegzakken van de binnenlandse vraag. Kun je nagaan wat voor vakbeweging we hier hebben, als ze door de zakenkrant gewezen moeten worden op de noodzaak om hoger loon te gaan eisen. Dat gaat die vakbeweging dan ook eindelijk doen – op 30 november in Utrecht – maar het lijkt erop dat ze kiezen voor een gezellig onderonsje in de Jaarbeurs. De taal die echter in de gratis actiekrant (“Koopkracht en echte banen”) afgedrukt staat is eigenlijk diep triest. Nergens wordt gerept over de noodzaak van een alternatief economisch systeem, en internationale solidariteit (met bijvoorbeeld Grieken of Portugezen) is ook een vergeten begrip geworden. Maar goed, misschien dat er op 30 november een omslag plaatsvindt die binnen die vakbeweging hiervoor weer ruimte creëert. Een goede gelegenheid in ieder geval om daar een anti-kapitalistisch geluid te laten horen

Kees Stad in De economie en de echte wereld (Globalinfo.nl)