De tweede nieuwsbrief voor domestic workers is verschenen

Huishoudelijk werk
FNV Bondgenoten, de bond voor onder meer de domestic workers, heeft onlangs de tweede digitale nieuwsbrief gemaakt voor domestic workers en hun ondersteuners. Via de nieuwsbrief kan men op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in de campagne van deze huishoudelijk werkers in de privésfeer.

Al lange tijd proberen domestic workers hun zaak op de politieke agenda te krijgen. Sinds enige jaren worden zij daarbij ondersteund door de FNV, die daartoe een organizer heeft aangesteld. Het doel van de domestic workers en de FNV is om huishoudelijk werk als echt werk erkend te krijgen en daarmee ook te normaliseren. Dan zouden er cao-afspraken gemaakt kunnen worden, met alle rechten en plichten die daaraan verbonden zijn. Zonder officiële erkenning van het werk kan er geen aanspraak gemaakt worden op doorbetaling tijdens vakantie of een werkloosheidsuitkering. Een ander belangrijk punt in de campagne is het verkrijgen van respect voor het werk dat wordt gedaan, iets waar ook hun collega’s uit de schoonmaaksector voor ijveren.

In de eerste nieuwsbrief staat onder meer dat eind vorig jaar een petitie aan de Tweede Kamer is aangeboden waarin de politiek werd opgeroepen om het huishoudelijk werk dezelfde arbeidsrechten toe te kennen als elk ander werk. In juni wordt binnen de International Labour Organisation (ILO), waar ook de FNV lid van is, de laatste hand gelegd aan een voorstel voor internationale regelgeving met betrekking tot huishoudelijk werkers. Als die regelgeving eenmaal binnen de ILO is aangenomen, dan zal verdere lobby en druk op staten worden uitgeoefend om de arbeid van domestic workers te normaliseren en te reguleren.

Scholing

In de nieuwsbrief wordt ook melding gemaakt van meer praktische ondersteuning aan de domestic workers. Er zijn onder andere workshops over gezondheidszorg gegeven. De organisatie Dokters van de Wereld gaf daarin uitleg over het gezondheidszorgsysteem in Nederland en hoe domestic workers hun rechten daarop kunnen doorvoeren, ook al hebben ze geen verblijfsvergunning. Degenen die de workshop volgden, werden contactpersonen voor anderen die meer informatie en advies hierover zoeken.

Verder is er een mediatraining gegeven aan de domestic workers die lid zijn van de vakbond, zodat ze hun politieke boodschap goed kunnen verwoorden. Die training volgden ze samen met andere schoonmakers. Er is ook een video gemaakt waarin domestic workers zelf aan het woord komen en vertellen over hun werk en wensen in de campagne.

Strafbaarstelling

In de nieuwsbrief spreekt de FNV zich verder uit tegen de criminalisering van ongedocumenteerde migranten en de bond roept iedereen op de petitie tegen de strafbaarstelling te ondertekenen. Ook de CNV heeft de petitie getekend. Veel domestic workers hebben geen verblijfsvergunning, en ook in veel andere laagbetaalde banen werken ongedocumenteerden.

De digitale nieuwsbrief is in het Engels. Daarmee wordt helaas nog maar een deel van de grote groep domestic workers bereikt. De nieuwsbrief kan er een belangrijke bijdrage aan leveren dat geïnteresseerden meer bij de campagne voor de domestic workers betrokken raken. Want daarin worden niet alleen ontwikkelingen en activiteiten beschreven, maar wordt de lezer ook daadwerkelijk opgeroepen en gemotiveerd om te participeren in de ondersteuning en andere activiteiten.

Meedoen of meer informatie? Wil je de nieuwsbrief ook ontvangen? Neem dan contact op met Rebecca Pabon, r.pabon@bg.fnv.nl.

Ellen de Waard