De gracht in met die Gouden Koets, en weg met de monarchie!

Koloniale onderdanen komen hun rijkdommen overhandigen aan de vorstin.
De slavenafbeelding “Hulde der koloniën” op de buitenkant van de Gouden Koets moet worden verwijderd. Daarvoor pleiten het SP-Kamerlid Harry van Bommel, het GroenLinks-Kamerlid Mariko Peters, de Landelijk Platform Slavernijverleden-voorzitter Barryl Biekman, en de Comité Nederlandse Ereschulden-voorzitter Jeffry Pondaag. Smijt die Gouden Koets dan ook maar meteen de gracht in en verdeel het gigantische vermogen van Beatrix, de rijkste uitkeringsgerechtigde van Nederland, onder de armsten.

Een ander deel van het paneel.
“Het zijpaneel “Hulde der koloniën” roept bij ons grote weerstand op”, schrijven de critici. “Op dat zijpaneel worden namelijk halfnaakte mannen en vrouwen afgebeeld die hun rijkdommen aanbieden aan het koningshuis. In de koloniale tijd en de nadagen van de slavernij leek een dergelijke afbeelding heel gewoon. Nu herinnert het ons aan een gruwelijke periode in de Nederlandse geschiedenis. Nederland worstelt nog steeds met het koloniale verleden. Nabestaanden van de Nederlandse massamoord in het Indonesische dorpje Rawagede vragen om genoegdoening door de Nederlandse staat, maar die beroept zich op verjaring. Nazaten van tot slaven gemaakten op de Antillen en in Suriname vragen excuses van de Nederlandse overheid, maar zien het enige kennisinstituut over de Nederlandse slavernij, het NINSEE, met opheffing bedreigd. Kennelijk moet de meest beschamende bladzijde van de Nederlandse geschiedenis uit het collectieve geheugen worden verdrongen.” De auteurs doen ook een beroep op de koningin, die “wellicht” de regering een duwtje in de goede richting zou kunnen geven door het paneel “de plaats te geven waar het thuishoort: het Rijksmuseum”.

Het hele racistische tafereel.
Het is waardevol dat dit pleidooi het debat over het koloniale verleden en de verwerking ervan weer wat scherper stelt. Het laat ook zien hoe de Nederlandse monarchie onverbrekelijk verbonden is geweest met de koloniale overheersing. Het koningshuis heeft enorm geprofiteerd van de rijkdommen die in de Nederlandse koloniën bijeen werden geroofd, en van de slavenarbeid die daar moest worden verricht.

Maar vanuit een anti-monarchistisch en anti-nationalistisch perspectief beschouwd is de actie van de critici wat minder geslaagd. Hun pleidooi kan er hooguit toe leiden dat het blazoen van de monarchie wordt opgepoetst en het positieve imago van het koningshuis er zelfs door wordt versterkt. Het is daarentegen zaak om de monarchie in de kern aan te vallen, als symbool van het Nederlandse nationalisme. Het koningshuis met zijn Oranje-propaganda dient de natie niet te vertegenwoordigen, maar moet verdwijnen. Omdat ook het nationalisme van die roofstaat aan de Noordzee moet verdwijnen.

Harry Westerink