De smerigheid van de mensenjacht en de hetze tegen vluchtelingen

De marechaussee gaat de hele maand oktober met een vliegtuig boven de Middellandse Zee op zoek naar “illegale migranten”. Zo levert ook Nederland een bijdrage aan het bewaken van de Europese buitengrenzen en probeert men met man en macht mensen tegen te houden die vluchten voor armoede, oorlog en andere vormen van geweld. Smerig is niet alleen deze jacht op mensen die huis en haard hebben moeten verlaten en in een bittere overlevingsstrijd zijn verwikkeld. Smerig is ook het taalgebruik en de bijbehorende hetze tegen vluchtelingen. In het mediabericht wordt namelijk gesproken over “illegale migranten” die ergens op de Middellandse Zee zouden zijn. Die term is bedoeld om vluchtelingen te stigmatiseren, te criminaliseren en tot “ongewenst” te verklaren. Dat taalgebruik is om diverse redenen onjuist, immoreel en respectloos. Ten eerste zijn mensen die zich in gammele bootjes op de Middellandse Zee ronddrijven, op zoek naar vrijheid en veiligheid in Europa, niet “illegaal”, ook juridisch gezien niet. Ze zijn immers nog helemaal niet op het grondgebied van de EU aanbeland. Als dit taalgebruik genormaliseerd gaat worden, dan zou zelfs iedere migrant en vluchteling door de EU-machthebbers “illegaal” kunnen worden verklaard op het moment dat hij of zij zijn of haar land van herkomst verlaat. Ten tweede hebben mensen op de Middellandse Zee het recht om op het grondgebied van de EU asiel aan te vragen, als ze daar eenmaal zijn aangekomen. Maar volgens de politiek van migratiebeheersing moeten “ongewenste” mensen van buiten de EU zoveel mogelijk worden “ontmoedigd” om een bestaan in de EU te kunnen opbouwen. Om te beginnen betekent dat dat zoveel mogelijk moet worden voorkomen dat ze voet op de bodem van het EU-gebied kunnen zetten. Ten derde hanteren media de laatste tijd steeds vaker het begrip “migranten” in plaats van “vluchtelingen”. In hetze-campagnes bekt de eerste term beter dan de tweede, omdat aan “migranten” het beeld kan worden opgehangen dat het “alleen maar” zou gaan om mensen die om economische motieven naar Europa komen. Dan kan men sneren dat het “gelukzoekers” zijn, alsof het zoeken van geluk een misdaad is. Dan kan men hen betitelen als “profiteurs”, hoewel juist veel witten in Europa al eeuwenlang profijt trekken van de onrechtvaardige en ongelijkwaardige machts- en bezitsverhoudingen in de wereld. Smerig is de mensenjacht en smerig is de hetze tegen mensen die op de vlucht zijn.

Harry Westerink over Marechaussee speurt boven zee naar migranten (nieuws.nl)