Vertrouwen bijstandsgerechtigde Tilburgers hun gemeente wel?

Met een slim opgezet pr-offensief kneden de gemeenten Tilburg, Groningen, Utrecht en Wageningen bijstandsgerechtigde baanloze mensen murw zodat ze “vrijwillig” als gewillig proefobject deelnemen aan experimenten met de bijstandswet. Groningen (met als “captain” GroenLinks-wethouder Gijsbertsen aan het roer van die neo-liberale skif) roept al langer dat men baanlozen moet benaderen vanuit “vertrouwen” in plaats van “wantrouwen”, en Tilburg noemt de experimentele kronkel waar ze nu de publiciteit mee zoeken “een vertrouwensexperiment”. Het is ongelofelijk smerig om te schermen met het begrip “vertrouwen” binnen totaal ongelijkwaardige machtsverhoudingen. Een gemeente heeft de macht, álle macht: kan uitkeringen stopzetten, mensen dwingen tot ‘vrijwilligerswerk’ onder de noemer “tegenprestatie”, mensen dwingen tot dwangarbeid “om ervaring op te doen op weg naar een baan” die er niet is, kan huizen binnenstebuiten keren op zoek naar verkeerde tandenborstels, bepaalt wie er met wie en op welke manier kan of mag samenwonen (kostendelersnorm), legt fraudeboetes op en komt dan nu met een experiment op de proppen waarin volgens wethouder De Ridder (“captain” van het Tilburgse baggerschuitje) de nadruk veel meer moet liggen op … “wederkerigheid. Ik wil mensen niet pushen om met een hesje aan te schoffelen.” Nee, De Ridder wil van mensen “wederkerigheid” zien. Die “wederkerigheid” is gegoten in de welhaast dwangmatig herhaalde mantra van al deze clubjes: wij, de gemeente, verminderen de druk op baanloze bijstandsgerechtigden, schrappen een paar regeltjes en dan mogen mensen geld verdienen en dat “zelf houden”. Bijstandsgerechtigden moeten laten zien dat ze het zogenaamde “vertrouwen” van de gemeente waardig zijn. Laten zien dat ze écht wel willen arbeiden en er echt alles, maar dan ook alles, aan doen om uit de bijstand te komen. Er is bijkans geen verschil met de aanpak van de gemeente Rotterdam (met de “afspraak is afspraak” eng-rechtse wethouder), die als afschrikwekkende tegenpool wordt opgevoerd door de experimentele clubjes. Rotterdam pusht mensen naar een tegenprestatie en Tilburg pusht mensen tot “wederkerigheid”. Ik vertrouw de gemeente Tilburg niet. Voor nog geen centimeter. Zolang bijstandsgerechtigden op totaal ongelijkwaardige voet moeten verkeren met gemeente en overheid, verdient ook de gemeente Tilburg dat vertrouwen niet.

Puk Pent over Gemeente Tilburg: “Geef bijstandsgerechtigden vertrouwen” (Monitor)