De wooncrisis is het gevolg van bewust beleid

Bij het tweede Woonprotest in Amsterdam.

Een deel van de Nederlandse bevolking heeft nog steeds niet in de gaten dat vrijwel alle basistaken van de overheid bewust afgebroken zijn.

Neem de volkshuisvesting: de volkshuisvesting is af, propageerde voormalig minister VVD-minister Stef Blok. Nadat daarvoor al vele jaren jaarlijks tienduizenden sociale huurwoningen werden verkocht en gesloopt (zonder vervangingsnieuwbouw).

Daarna ging de verkoop van sociale huurwoningen in een stroomversnelling, mede als gevolg van de belachelijke verhuurderheffing (een belasting op sociale huurwoningen).

We waren het enige land ter wereld dat een belasting hief op geld van huurders met de laagste inkomens. Werkelijk bizar! Maar het duurde nog tien jaar voordat men deze asociale belasting afschafte.

Daar bleef het niet bij, want woningcorporaties moesten ook winstbelasting betalen. De winstbelasting die woningcorporaties moeten afdragen was in 2012 slechts 5 miljoen euro. Nu tien jaar later groeit deze voor woningcorporaties onbegrijpelijke belasting naar 1,3 tot 1,5 miljard euro per jaar.

Terwijl woningcorporaties geen winstgedreven ondernemingen zijn.

Die hoge winstbelasting is het gevolg van waardestijging van het onroerend goed dat ingezet moet worden voor mensen die door inkomen of andere bijzondere omstandigheden moeilijk een woning kunnen vinden. Dat is moeilijk verenigbaar met winstmaximalisatie die bij commerciële verhuurders wél als doelstelling benoemd is.

Daarbovenop komt de zogenaamde ATAD-regeling. Een regeling die in het leven is geroepen om belastingontwijkende multinationals aan te pakken. Het is een maatregel die de renteaftrek beperkt. Maar zoals altijd weten sprinkhanenkapitalisten deze regeling makkelijk te ontwijken. Dus de woningcorporaties die geen belastingconstructie kunnen optuigen, moeten wél meer winstbelasting afdragen.

Uiteindelijk is de sociale huurder dus de echte gedupeerde die minder onderhoud, minder renovatie, minder verduurzaming, minder nieuwbouw, hogere huren voor zijn kiezen krijgt. Maar hé, de aandeelhouders kunnen nu nog meer winst uitkeren. So who gives a fuck.

Er zijn en er worden nog steeds ieder jaar tienduizenden sociale huurwoningen verkocht, gesloopt (zie mijn buurt en de vele buurten daarvoor en de vele buurten die nog zullen komen) en overgeheveld naar de dure huursector. Bij dit allemaal komt geen enkel mens die moet vluchten aan te pas.

Een heel draadje kan ik ook maken over de bevoordeling van de koopsector ten opzichte van de huursector, waardoor vele tientallen miljarden meer in de koopsector gepompt is.

En nog steeds stuurt men (kabinetten Rutte) aan op een tekort van twee procent van de totale woningvoorraad. Dus men wil een een tekort van 160.000 (2 procent van 8 miljoen woningen). Minder tekort zou ‘marktverstorend’ werken.

Uw behoefte staat niet centraal, maar de markt. De wooncrisis is het gevolg van bewust beleid. Het is geen natuurverschijnsel.

Maar we kunnen ook gewoon asielzoekers de schuld geven.

Tweebosser

(Dit artikel verscheen eerder als draadje op Twitter.)