De WTO heeft miljoenen mensen belet een COVID-19 vaccin te krijgen

De Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie (EU) hebben bij de Wereldhandelsorganisatie (WTO) de toegang van arme landen tot betaalbare COVID-19-vaccins effectief geblokkeerd. Het voorstel van India en Zuid-Afrika – om af te zien van de Overeenkomst inzake de “handelsaspecten van het intellectuele eigendom” (TRIPS) – zou hebben afgezien van octrooien om de wereldwijde productie van vaccins aanzienlijk te verhogen. Meer dan 100 landen steunden het voorstel voordat het in maart werd geblokkeerd, en op 14 april stuurden meer dan 170 Nobelprijswinnaars en voormalige staatshoofden en regeringsleiders een open brief waarin zij er bij president Joe Biden op aandrongen de ontheffing te steunen. Ondanks de toenemende druk hebben de VS geen toezeggingen gedaan met het oog op de volgende WTO-bijeenkomst op 22 april. Deze stap is de laatste nagel aan de doodskist voor de gelijkheid van vaccins. Slechts 10 landen hebben tot nu toe 75 procent van de vaccins verworven, terwijl een groot deel van het mondiale zuiden nog geen enkele dosis heeft ontvangen. Een inmiddels ‘viral’ gegane kaart van de wereldwijde uitrol van vaccins laat op grimmige wijze zien dat de toegang tot vaccins parallel loopt met economische ongelijkheid.

Rachel Carle in De WTO heeft miljoenen mensen belet een COVID-19 vaccin te krijgen (Globalinfo.nl)