Demografische zuiveringen in Turks-Koerdistan

De heropbouw biedt de mogelijkheid om de structuur van de opstandige wijken grondig te hertekenen om ze gemakkelijker te controleren. Of Erdogan met zijn blauwdruk voor een conservatie, volgzame politieke en religieuze elite in Koerdistan de geest in de fles krijgt, valt te betwijfelen. Al zijn veel Koerden het helemaal niet eens met de barricades en de autonome wijken van de PKK-jongeren, het excessieve geweld van de Turkse overheid veroordelen ze unaniem. Maar het zijn niet de enige ideeën om de regio te hertekenen. Want, om de woorden van Churchill te gebruiken, “never let a good crisis go to waste”. Het Turkse leger gaat met de botte bijl door de zelfverklaarde autonome steden en wijken. De vernieling doet niet onder aan de oorlog in het buurland Syrië en zal een behoorlijke heropbouw vereisen. Die heropbouw biedt de mogelijkheid om de structuur van de opstandige wijken grondig te hertekenen om ze gemakkelijker te controleren. De verwoestingen in de steden Silopi en Cizre zijn dermate groot dat hele wijken haast vanop de grond moeten worden opgebouwd. In Silopi zullen alle bestaande plannen herzien worden. Geen wirwar van straten en stegen meer waar opstandelingen het thuisvoordeel hebben. Eerste minister Davutoğlu lichtte al een tip van de sluier in een toespraak na het beëindigingen van de operaties in Silopi. “We gaan een nieuwe veiligheidsstructuur opzetten. Er zullen geen straten meer zijn voor de terroristen om af te grendelen.’ (…) Het lijkt erop dat er voor de oorspronkelijke bewoners van het verarmde Sur geen plaats meer is in de plannen. Daarmee slaat de Turkse overheid twee vliegen in een klap. Een dergelijk plan zou enorm waardevol vastgoed opleveren en tegelijk de opstandige bevolking van Sur vervangen door meer gezagsgetrouwe bewoners.

Toon Lambrechts in Erdogan plant Nieuw-Koerdistan (Mondiaal Nieuws)