Demonstratie toont dat de steun voor Wij Zijn Hier nog steeds groeit (beeldverslag)

(Foto: Jan Kees Helms)
(Foto: Jan Kees Helms)

Ruim 500 mensen hebben gisteren hun steun betuigd aan de vluchtelingen van Wij Zijn Hier. Er werd in Amsterdam verzameld op het Krugerplein (schande dat er nog steeds pleinen genoemd zijn naar de schurken van het apartheidsregime) en na enkele toespraken liepen we naar het Jonas Daniël Meijerplein. Ook daar werden toespraken gehouden. Vooraf werden in de buurt enkele fascisten van Identitair Verzet gespot, maar tijdens de actie was van hen gelukkig geen spoor te bekennen.

Vooraf werden in de sociale media drie belangrijke redenen genoemd om mee te doen aan de demonstratie. Ten eerste om te eisen dat iedereen toegang krijgt tot huisvesting, gezondheidszorg, onderwijs en werk. Daarnaast om extreem-rechts te waarschuwen niet langer vluchtelingen lastig te vallen. Dat naar aanleiding van de intimiderende aanwezigheid van Identitair Verzet bij de recent door Wij Zijn Hier gekraakte panden. En tenslotte om de politieke partijen die momenteel onderhandelen over een Amsterdams coalitie-akkoord een signaal te geven dat ze met een oplossing moeten komen voor de uitgesloten vluchtelingen.

(Foto: Jan Kees Helms)
(Foto: Jan Kees Helms)

De demonstratie was heel divers, net als de sprekers. Er werd solidariteit betuigd door onder meer vertegenwoordigers van de Bond Precaire Woonvormen, Code Rood en Stop The War on Migrants, die allemaal haarscherp de verbanden benoemden tussen hun strijdterreinen en die van de Wij Zijn Hier-vluchtelingen. Er was ook aandacht voor de Turkije-deal, er werd gediscussieerd over groepen mensen die – al dan niet vrijwillig – bijgedragen hebben aan de opbouw van de rijkdom in Amsterdam (Joodse vluchtelingen, tot slaaf gemaakte Afrikanen, etc) en er werd opgeroepen voor het radicale blok op de 1 mei-demonstratie van dinsdag in Den Haag.

(Foto: Jan Kees Helms)
(Foto: Jan Kees Helms)

Maar het belangrijkst en indrukwekkendst waren vanzelfsprekend de toespraken van de Wij Zijn Hier-vluchtelingen zelf. Met name die aan het einde van de tocht. Ze benadrukten dat alle mooie woorden die gebruikt werden tijdens de verkiezingscampagne, zoals “samenleven”, in de realiteit geen betekenis hebben, zolang er nog groepen vluchtelingen actief uitgesloten worden. Een van de vluchtelingen zei volkomen terecht dat ze geen studie-object waren, maar een strijdende groep die solidariteit verdient! Hun strijd is zwaar en ze hebben daarbij al vijf (!) brothers verloren. Ook vroeg woordvoerder Khalid Jone om een minuut stilte voor alle mensen op de vlucht die verdronken zijn in de Middellandse Zee door het keiharde Europese migratiebeleid. Aan het einde van de speeches werd nog verteld dat de vrouwen van Wij Zijn Hier er niet bij hadden kunnen zijn vanwege de stress. Zij staan immers aan nog meer ontberingen bloot dan de mannen. Maar in hun harten waren ze er vanzelfsprekend wel bij.

(Foto: Jan Kees Helms)
(Foto: Jan Kees Helms)

Het was indrukwekkend hoeveel mensen gisteren hun steun uitspraken. Maar de strijd van Wij Zijn Hier gaat ook vandaag weer door, en morgen en de dag daarna. Je kan hen daarbij op veel manieren steunen. Een van de belangrijkste daarvan is financieel: maak gul geld over naar stichting XminY, NL39 INGB 0000 6090 60, of naar Vrouwen Tegen Uitzetting, NL57 INGB 0006 4956 66, beide onder vermelding van “We Are Here”.

Eric Krebbers

(Foto: Eric Krebbers)
(Foto: Eric Krebbers)
Ons oude spandoek. (Foto: Eric Krebbers)
Ons oude spandoek. (Foto: Eric Krebbers)
(Foto: Eric Krebbers)
(Foto: Eric Krebbers)
(Foto: Jan Kees Helms)
(Foto: Jan Kees Helms)
(Foto: Jan Kees Helms)
(Foto: Jan Kees Helms)
(Foto: Jan Kees Helms)
(Foto: Jan Kees Helms)
(Foto: Jan Kees Helms)
(Foto: Jan Kees Helms)
(Foto: Jan Kees Helms)
(Foto: Jan Kees Helms)
(Foto: Jan Kees Helms)
(Foto: Jan Kees Helms)
(Foto: Jan Kees Helms)
(Foto: Jan Kees Helms)
(Foto: Jan Kees Helms)
(Foto: Jan Kees Helms)
Een minuut stilte met Khalid Jone. (Foto: Eric Krebbers)
Een minuut stilte met Khalid Jone. (Foto: Eric Krebbers)