Doorbraak blij met stopzetten van Verdonks propagandatoernee

Bedreigd?
Als minister was Rita Verdonk een bedreiging voor migranten en vluchtelingen. Nu beweert ze zelf bedreigd te worden, onder meer door linkse actievoerders in Leeuwarden tijdens een lawaaiprotest tegen haar op 16 mei 2008. De overheid meent dat de bedreigingen aan haar adres wel meevallen en bouwt haar beveiliging af. Daarom heeft Verdonk nu haar propagandatoernee stopgezet, iets waar Doorbraak niet bepaald rouwig om is.

De persoonsbeveiliging van Verdonk is op 4 juni gestaakt. Het Tweede Kamerlid krijgt voorlopig nog wel een vorm van begeleiding. Die wordt over ongeveer een maand eveneens stopgezet. Dat heeft de politieke leidster van Trots Op Nederland (TON) zelf bekendgemaakt. Verdonk zegt zich bedreigd te hebben gevoeld tijdens haar bezoek aan Leeuwarden, waar Doorbraak een lawaaiprotest tegen haar 'beweging' organiseerde. Dat geeft een bijzonder inkijkje in het geringe incasseringsvermogen van Verdonk. In Leeuwarden is Verdonk persoonlijk niet in contact geweest met tegenstanders van TON, laat staan dat er op enigerlei wijze geweld tegen haar is gebruikt, of daarmee is gedreigd.

Verdonk vertelde in het tv-programma Knevel & Van de Brink op 4 juni dat in Leeuwarden door actievoerders met stokken op de ramen geslagen zou zijn. Dat is echter gewoonweg niet gebeurd. Het was een manifestatie waar slechts lawaai werd gemaakt. Verdonk verzint hier een "bedreiging". Ze heeft tegenover de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb) in elk geval niet aannemelijk kunnen maken dat ze echt serieus wordt bedreigd. Dat ze Leeuwarden als voorbeeld noemt, maakt haar verhaal niet bepaald sterker.

De vraag dringt zich op of Verdonk zich echt bedreigd voelt door tegenspraak, door protest van onderop, zoals in Leeuwarden. Meer voor de hand ligt dat ze graag het slachtoffer speelt, de underdog. Tenminste, als ze daarmee haar beeld van dappere outsider kan versterken en linkse tegenstand kan criminaliseren. Het is een gotspe om de actie tegen TON in Leeuwarden zo bedreigend te noemen dat je een auto met chauffeur en zes bodyguards nodig hebt. Het geeft misschien wel het megalomane aan van Verdonk, die als minister zeer bedreigend beleid tegen vluchtelingen voerde en "autochtonen" en "allochtonen" tegen elkaar opzette. 

Volgens de NCTb is de beveiliging van Verdonk niet stopgezet. Een woordvoerster verklaarde dat er een nieuwe mix van beveiligingsmaatregelen is samengesteld voor het Tweede Kamerlid. Verdonk krijgt persoonsbegeleiding van vakmensen die haar op gepaste afstand volgen. Wel moet de politica voortaan weer zelf haar auto besturen. Dat TON stopt met de promotietournee, juichen we als Doorbraak uiteraard toe. Het gedachtengoed van deze "beweging" is doorspekt met racisme, nationalisme en neo-kolonialisme. Dat kunnen we missen als kiespijn.