Doorbraak-praatje tijdens Haagse demonstratie tegen racisme

Kopspandoek van de Haagse demonstratie

Zaterdag hield Doorbraak-activist Harry Westerink tijdens de demonstratie “Den Haag tegen racisme”, georganiseerd door AFA Den Haag, het onderstaande praatje.

“Doorbraak vindt de regering van VVD, CDA en PVV een racistisch rijkeluiskabinet. Het is een regering die vooral bestaat uit witte rijke oudere mannen die vooral andere witte rijke oudere mannen steunen en bevoorrechten. Rutte en zijn vriendjes willen 18 miljard bezuinigen. Dat zou nodig zijn om de economische crisis te bestrijden, zeggen ze. Maar die bezuinigingen gaan ten koste van veel mensen aan de onderkant van de samenleving en de arbeidsmarkt. Mensen die de crisis niet hebben veroorzaakt, moeten die wel betalen.

De regering kiest ervoor om de rijken rijker te maken en de armen armer. Aan de ene kant pakt de regering mensen met een uitkering, arbeidsongeschikten, gehandicapten, inburgeringsplichtigen, vluchtelingen, vrouwen, studenten, AOW-ers, en zieke mensen keihard aan. Aan de andere kant bevoordeelt de regering grote bedrijven, rijke en superrijke mensen, en eigenaren van dure woningen. Dat is onrechtvaardig. Doorbraak vindt: laat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Wij zeggen: zwart en wit, haal het geld waar het zit. Het is duidelijk dat het geld niet bij de armen zit, maar bij de rijken, bij miljonairs en miljardairs.


Filmpje van het protest

De regering voert een verdeel- en heerspolitiek en een zondebokpolitiek. Groepen mensen worden tegen elkaar uitgespeeld, bijvoorbeeld “autochtonen” en “allochtonen”. Daarbij geven Rutte en zeker zijn vriendje Wilders moslims de schuld van alle problemen waarvoor de rijken en de machthebbers verantwoordelijk zijn. Nog meer dan vorige regeringen opent dit racistische rijkeluiskabinet de aanval op de onderkant van de samenleving. Die onderkant is gekleurd. Veel arme en uitgesloten mensen zijn migrant of vluchteling. De aanval van het kabinet raakt hen dus extra hard. De plichten van migranten en vluchtelingen nemen toe, de eigen verantwoordelijkheden worden zwaarder, en het kabinet maakt zondebokken en zwarte schapen van “allochtonen”. En de stigmatisering gaat nog verder: ook werklozen, of ze nu wit of zwart zijn, en andere mensen in een kwetsbare maatschappelijke positie worden steeds meer met de nek aangekeken.

Dat pikken we niet. De strijd moet niet gaan tussen wit en zwart, niet tussen “autochtonen” en “allochtonen”, maar tussen rijk en arm, tussen bazen en arbeiders, tussen machthebbers en machtelozen. We moeten ons niet gek laten maken door het racisme en de zondebokpolitiek van de regering. We moeten samen sterk staan. De parlementaire politiek heeft veel mensen al lang weinig tot niets te bieden. We kunnen niet vertrouwen op de politiek in de Tweede Kamer. We kunnen vaak ook de linkse partijen niet vertrouwen. Meer en meer huilen die partijen mee met de wolven. Meer en meer maken die partijen ook een probleem van migranten en van migratie. Maar migranten zijn geen probleem. Ze hebben een probleem. Ze hebben het probleem dat ze in een land leven vol racisten.

We moeten onszelf zien te organiseren, want anderen gaan de strijd voor ons niet voeren. Dat zullen we zelf moeten doen. Zet daarom de wereld op z’n kop, en organiseer van onderop! We moeten op onszelf vertrouwen en op eigen kracht in actie komen. Verzet is mogelijk, verzet kan succesvol zijn. Dat bewijzen momenteel de opstanden in allerlei Arabische landen, in Tunesië, Egypte, Libië, en ga maar door. Verzet kan ook in Nederland. Het zal een lange strijd worden, dat is zeker. Maar het is beter om te strijden dan om op te geven. Want de ergste nederlagen zijn de gevechten die nooit worden gevoerd.

Samen in actie tegen het asociale afbraakbeleid! Samen in actie tegen het racistische rijkeluiskabinet!”

Harry Westerink