Wilders’ list en bedrog

Joker Wilders
Volgens Wilders is het niet zo dat de kabinetsplannen leiden tot ontslagen onder mensen met een arbeidsbeperking (Wajong en WSW). Een manifest van linkse partijen, ChristenUnie en de FNV keert zich tegen de 30 duizend ontslagen bij onder andere de sociale werkplaatsen die de regering aankondigde. Maar volgens Wilders “klopt er helemaal niets van” hun verhaal.

In het manifest staat: “Deze regering zegt op te komen voor de ‘hardwerkende Nederlanders’. Maar door de maatregelen van VVD, CDA en PVV zullen tienduizenden hardwerkende mensen met een arbeidsbeperking hun baan verliezen of moeten leven van minder geld. Wij spreken ons uit tegen het harde bezuinigingsbeleid op mensen met een arbeidsbeperking. Wij vinden dat deze mensen niet de rekening van de crisis moeten betalen. In een beschaafd land moeten we mensen met een arbeidsbeperking niet uitsluiten en veroordelen tot een leven in armoede.”

Wilders vindt dit manifest over de gevolgen van de bezuinigingen van het kabinet “pure list en bedrog”, zo riep hij vandaag in een verkiezingsuitzending van RTL Z. Maar in het regeerakkoord, dat Wilders steunt, is opgenomen dat de beloningsstructuur in de WSW zal worden versoberd, en dat het totaal aantal plaatsen in de WSW moet afnemen met 30 duizend. Dus lonen verlagen, zelfs tot onder het wettelijk minimumloon, en een derde van de WSW-plekken schrappen.

Het manifest stelt de volgende eisen:
– Geen afbraak van de arbeidsvoorwaarden van mensen met een arbeidsbeperking, maar goede begeleiding, goede opleidingen en een fatsoenlijk salaris.
– Inkomensbehoud voor bijstandsgerechtigden, jonggehandicapten en mensen met een arbeidsbeperking.
– Perspectief op werk voor iedereen, ook voor mensen met een arbeidsbeperking.
– Geen ontslagen bij de sociale werkplaatsen.
– Laat mensen met een arbeidsbeperking niet de rekening van de crisis betalen.

Dus wat nou “list en bedrog”? In het manifest zeggen de ondertekenaars wat hen absoluut niet aanstaat aan het regeringsbeleid, en Wilders schreeuwt moord en brand. Nu zijn asociale gedoogbeleid weer duidelijk naar voren komt, neemt hij zelfs zijn toevlucht tot ontkenning van wat in het regeerakkoord staat. Probeert hij zo het socialere deel van zijn achterban aan zich te binden? Al is het nog maar voor twee dagen, tot de verkiezingen voorbij zijn? Over “list en bedrog” gesproken……

Willem Slaapmaat