Doorbraak protesteert tegen deelname van Teeven aan VU-symposium over migratie en mensenrechten

Fred Teeven.
Fred Teeven.

Net als een aantal andere activisten tegen migratiebeheersing, heeft Doorbraak een protestbrief gestuurd naar de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) in verband met de deelname van staatssecretaris Fred Teeven aan het symposium “Grensdoden en mensenrechten” op 15 december. Doorbraak verzoekt de VU om de deelname van Teeven af te gelasten. Het symposium gaat volgens de VU-aankondiging over “de sterke stijging van het aantal omgekomen migranten op de Middellandse Zee in de afgelopen 25 jaar en de vraag of dit een neveneffect is van het Europese grensbewakingsbeleid (privatisering, externalisering, technologisering)”. In plaats van alleen de vraag te stellen geeft Doorbraak liever meteen het antwoord: “Ja, door de verschrikkelijke politiek van migratiebeheersing vallen er dag in dag uit doden en daar is Teeven medeverantwoordelijk voor”.

Hieronder de brief die Doorbraak vandaag aan de VU heeft gestuurd.

Met ontzetting heeft de organisatie Doorbraak er kennis van genomen dat de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) in het kader van het symposium “Grensdoden en mensenrechten” op 15 december staatssecretaris Fred Teeven heeft uitgenodigd om prijzen uit te reiken aan studenten.

Teeven is medeverantwoordelijk voor de vele grensdoden aan de buitengrenzen van de EU en ook binnen de EU. Onder zijn leiding neemt de Nederlandse staat deel aan de grensbewakingsprogramma’s van Frontex. Daardoor verdrinken vluchtelingen in de Middellandse Zee en komen ze op andere manieren om tijdens hun zoektocht naar een veilig en menswaardig bestaan. Teeven is ook verantwoordelijk voor de politiek van apartheid die in Nederland wordt gevoerd tegen mensen zonder verblijfsrecht. Op massale schaal worden migranten en vluchtelingen dag in dag uit afgewezen, opgejaagd, uitgesloten, opgesloten en uitgezet. Teeven is verantwoordelijk voor het vernederen, minachten, verpauperen, uithongeren, kapotmaken, dumpen en de dood injagen van mensen zonder verblijfsrecht. Dat ondervinden de migranten en vluchtelingen aan den lijve die strijden om hier te zijn en hier te blijven. Teeven zet zijn politiek van apartheid zelfs voort nadat hij daarvoor door internationale organisaties op de vingers is getikt, zoals onlangs door het Europees Comité voor Sociale Rechten. Hij lijkt lak aan mensenrechten te hebben.

De VU kiest er doelbewust voor om zo’n man een prijsuitreiking te laten verrichten rond het thema migratiebeheersing. De VU kiest daarmee voor een dader die aan de lopende band mensenrechten schendt. De VU kiest niet voor een slachtoffer die tijdens het symposium zou kunnen komen getuigen over wat de dader Teeven dagelijks aanricht aan ellende. Uit het programma van het symposium blijkt overigens dat migranten en vluchtelingen zelf in het geheel niet aan het woord komen. Ze worden behandeld als objecten waarover wordt gesproken. Er wordt niet met hen gesproken. En er wordt hen zeker geen gelegenheid geboden om het beleid van de dader Teeven aan te klagen. In plaats daarvan mag de dader Teeven handjes komen schudden, zijn eigen straatje komen schoonvegen en mooi weer komen spelen.

Wij verzoeken de VU hierbij met klem om de komst van Teeven naar het symposium af te gelasten, uit wetenschappelijke, maatschappelijke, politieke, morele en humanitaire overwegingen.

Harry Westerink