Bush, folterterrorist. Obama, drone-terrorist

Nu is niet met zekerheid te zeggen of de CIA zelf geloofde in marteling-als-verhoormethode, en of ze dus in eigen termen ‘ineffectief’ bezig was. Op minstens twee andere punten is dit soort marteling echter helemaal niet zo ‘ineffectief’. Het is een vorm van vergelding, van wraak op degenen die de aanslagen van 9/11 werd verweten. Ik vermoed dat heel veel Amerikanen – die wel degelijk enig idee hadden van deze foltermethoden – het wel okay vonden ook. Jullie blazen onze flats op, wij folteren jullie. Dat hier een onderliggende dosis racisme in het spel was – wie waren die ‘jullie’ immers? – was onmiskenbaar. Doodgewoon sadisme speelt een rol. Sowieso: lever weerloze mensen uit aan zwaarbewapende mensen, vertel de zwaarbewapende mensen dat de weerloze mensen slechteriken zijn, en overgeleverd aan de zwaarbewapende mensen, dan gaan zulke zwaarbewapende mensen nogal eens gewelddadig los. CIA-agenten deden wat mensen in zulke omstandigheden griezelig makkelijk doen. Het formele doel – ondervraging – functioneerde op persoonlijk niveau veeleer als voorwendsel voor ongebreidelde wreedheid en agressie. Die heeft zich buitengewoon effectief uit kunnen leven vanaf 2002 tot en met minstens 2008. En er is nog een wezenlijk aspect waarin de martelingen zeer effectief waren. Vernedering en intimidatie was er wezenlijk onderdeel van, en dat had een boodschap: jullie zijn niets waard, en jullie zijn aan ons overgeleverd, wij zijn de baas. Totale onderwerping is jullie enige redding en zelfs dan garanderen we niets. Misschien dat afzonderlijke CIA-ers zich weinig bewust zijn van deze logica, maar de CIA als instelling snapt dit, en de opdrachtgevers in het Witte Huis van Bush snapten dit eveneens. Marteling was voor hen een terreurwapen, met als effect – bedoeld of onbedoeld, maar wel systematisch – dít overkomt je als je de VS voor de voeten loopt. Daarmee was het een vorm van terrorisme, als we terrorisme definiëren als het uitoefenen van geweld tegen burgers voor politieke doeleinden.

Peter Storm in Bush, folterterrorist. Obama, drone-terrorist (Ravotr)