Dwangarbeid in Friese horeca

Werken zonder cao in de horeca, dat kennen we. Het is al bizar en respectloos dat je als werkgever je medewerkers geen (fatsoenlijke) cao gunt, maar sommige werkgevers gaan nog een stapje verder: werken zonder loon… Dat schijnen sommige werkgevers ook al normaal te vinden. Verontrustende geluiden die ik hoor (en heb geverifieerd), een nog niet nader te benoemen horecabedrijf in Sneek zet werklozen zonder betaling in… Laat dat even goed doordringen, een commercieel horecabedrijf laat mensen werken met behoud van uitkering, gratis dus en die werken dan dus ook nog onder het wettelijk minimumloon. Echt? Ja echt! Nederland anno 2016, gemeente Súdwest-Fryslân, haar “reïntregatiebedrijf Pastiel” en een nog niet te noemen horecabedrijf zetten mensen met een uitkering in om het wettelijk minimumloon te omzeilen. Sterker nog, mensen worden voor vijftig tot zeventig procent van het WETTELIJK minimumloon te werk gesteld. Het kan aan mij liggen, maar volgens mij is er door de wetgever niet voor niks een wettelijk minimumloon vastgesteld en kan het dus NOOIT de bedoeling zijn dat mensen in Nederland daaronder werken, laat staan onder druk van een uitkerende instantie (zoals de gemeente) of een club die door haar wordt aangestuurd (Hallo Pastiel). Los van het feit dat mensen die werk verrichten dus niet onder het wettelijk minimumloon (wml) betaald mogen worden, is het opmerkelijk dat de gemeente dit faciliteert. Als mensen ergens werken, ook al is het dan in de slechtst betaalde sector van Nederland, de horeca, dan nog hoort het wettelijk minimum de basis te zijn. Nog altijd een schofterig lage vergoeding gezien de tijden en de zwaarte van het vak (want dat is het). Maar echt, mensen met behoud van uitkering aan het werk zetten in een commercieel horecabedrijf?

Ronald Plokker in Werken zonder loon… in de horeca! (Horecaffer)