Dwangarbeiders ingezet in Den Bosch om kerstpakketten in te pakken

Tijdens een werkbezoek van de SP aan Weener XL werden er kerstpakketten ingepakt door bijstandsgerechtigden. Deze worden door Weener XL opgeroepen om de werkzaamheden als tegenprestatie uit te voeren. Een tegenprestatie is een traject dat iemand moet doorlopen om het recht op bijstand te behouden. Wordt er niet meegewerkt, dan volgen sancties. Aan de band voor de kerstpakketten stonden mensen van verschillende leeftijden, waaronder ook oudere bijstandsgerechtigden. De SP heeft aan Sligro Food Group Nederland BV gevraagd of zij ervan op de hoogte waren dat hun kerstpakketten werden ingepakt door mensen als tegenprestatie in de Participatiewet. De SP vindt dit namelijk verdringing van arbeid. Het antwoord van de Sligro Food Group BV was: “Samenwerken met de Sociale Werkvoorziening is sedert lang voor ons een vanzelfsprekendheid als het gaat om bijvoorbeeld het inpakken van Kerstpakketten. In een dergelijke samenwerking is het uiteraard niet aan ons voor te schrijven wie dat werk moet doen. Die verantwoordelijkheid ligt bij de Sociale Werkvoorziening.” De SP vindt dat Sligro zijn verantwoordelijkheid hier moet nemen door aan Weener XL expliciet bij het afgeven van de order aan te geven dat zij tegen dwangarbeid zijn en het werk marktconform uit te besteden aan Weener XL. Met als doel de werknemers te belonen voor uitgevoerde werkzaamheden.

SP Den Bosch in Sligro laat kerstpakketten inpakken door Bijstandsgerechtigden als tegenprestatie (SP)