Dwarsligger: Hufter en Griezel pesten de werklozen

Met de botte bijl...
Een paar maanden nadat griezel Piet Hein Donner de huren in woningnoodgebieden heeft verhoogd met maar liefst zo’n 125 euro per maand, dreigt hufter Henk Kamp de reis- en verhuisplicht voor werklozen verder aan te scherpen. Eensgezind draaien Griezel en Hufter de duimschroeven aan.

Werklozen moeten alles doen om werk te vinden. Ze moeten niet alleen de heilige Nederlandse taal beheersen, maar ook bereid zijn om bijvoorbeeld 200 kilometer te verhuizen voor een nieuwe baan. Ze moeten dit, ze moeten dat… Aldus Hufter, die ook wel weet dat Griezel de huren in woningnoodgebieden zo waanzinnig heeft laten stijgen dat de woningmarkt volkomen op slot zit en huurders daarom niet meer in staat zijn om andere betaalbare woonruimte te vinden. Uiteraard is Griezel er op zijn beurt van op de hoogte dat er in deze crisistijden helemaal geen banen meer zijn en dat de werkloosheid de pan uit rijst.

Maar wat zou het dat ze dat best wel begrijpen? Het gaat Hufter en Griezel en de rest van het extreem-rechtse rariteitenkabinet Bruin I helemaal niet om de werkelijkheid zoals die wordt ervaren aan de onderkant van de samenleving. Het gaat hen om de macht om te dwingen, om te maken en te breken, om te verdelen en te heersen, om bijstandsgerechtigden op te jagen en hen te brandmerken als fraudeurs en parasieten. Werklozen en huurders treiteren, dat is hun lust en hun leven. Het liefst pesten ze nog de werkloze arbeidsmigranten, die moeten zien te overleven in een aftandse caravan of op een schimmelige kamer. Die “bijstandstoeristen” moeten volgens Griezel en Hufter meteen maar worden gedeporteerd, als ze het in hun hoofd halen om hier een uitkering aan te vragen.

Griezel en Hufter lopen schuimbekkend te raaskallen, maaien weg wat voor hun voeten komt, en branden plat wat in de weg staat. Ze staan met hun botte bijlen vervaarlijk te zwaaien, vol bezuinigingsdrift, vol weerzin tegen de armen en tegen iedereen die onvoldoende voor hen buigt. Helaas hebben ze de macht en kunnen we hen nauwelijks meer ontlopen. Daarom moeten we opstaan en dit soort op hol geslagen machtswellustelingen weerstaan en uiteindelijk verslaan, hoe moeilijk dat ook is. Samen kunnen we Hufter en Griezel wel aan!

Harry Westerink