Een ‘bloemlezing’ van racisme in de Lage Landen #Dailyracism

Initiatiefnemer van de sociale mediacampagne #dailyracism is filosoof en activist Bleri Lleshi. Volgens hem komt de campagne niets te laat. “Uit een onderzoek van het European Agency for Fundamental Rights blijkt dat zevenendertig procent van de bevolking in de Europese Unie geconfronteerd wordt met racisme of discriminatie. Van die zevenendertig procent is er tweeëntachtig procent die nergens melding maakt van het feit dat ze slachtoffer werden van racisme of discriminatie. Het betekent dat er heel veel verhalen onverteld blijven. Het zijn die verhalen die ik naar boven wil brengen.” Dat er nog heel wat onvertelde verhalen zijn omtrent racisme en discriminatie, mocht Lleshi zelf ondervinden. De hashtag #dailyracism werd meteen trending op Twitter.

Thomas Decreus in #dailyracism: “Er zijn nog veel onvertelde verhalen” (Dewereldmorgen)

“Derde middelbaar: de leerkracht geschiedenis leest de namen en punten van een afgelegde toets af. İk als enige niet-Belg in de klas kom aan de beurt. ‘Zaibab, zayb, zeynep! Wat is dat voor een belachelijke naam’, waarop de meeste van mijn klasgenoten zich ziek lachen. İk verlaat de les om mijn beklag te gaan doen bij de directeur. Die neemt me niet au serieux en zegt dat het waarschijnlijk enkel als grap bedoeld is. Eens terug, bleek ik de overdrijver en schuldige, omdat ik de leerkracht met schuldgevoelens had opgezadeld.” (…) “Stilzwijgend en wachtend in een rij aan de kassa, Carrefour groenplaats, staat iemand me plots en brutaal te woord: ‘Spreek eens Nederlands!’ Waarop ik verbaasd reageerde: ‘Ik heb geen woord gesproken, hoe weet u dan welke talen ik wel en niet spreek?'” (…) “Ik ben geen racist hoor. Mijn kleinzoon is goed bevriend met een ‘negerkindje'”, zei de dame trots tegen mij”

In #DailyRacism: zo relatief is racisme (Dewereldmorgen)

Bekijk ook de timeline van Bleri Lleshi ( @blerilleshi ) op Twitter: https://twitter.com/blerilleshi