Egypte: over revolutie en staatsgreep

Mathijs van de Sande geeft in “Egypte: is ‘staatsgreep’ wel het goede woord?” op Doorbraak.eu redenen waarom hij het onverstandig vindt om de ingreep van het leger van vorige week zo nadrukkelijk als staatsgreep te bestempelen. Volgens hem raakt daarmee de rol van het opstandige volk, de autonome kracht van de revolutie, buiten beeld en krijgt het leger daarmee een veel te centrale rol toebedeeld. Ik verschil op onderdelen van mening met Mathijs en acht de typering “staatsgreep” zowel valide als nuttig. Met die aanduiding ontken ik niet de revolutie. Met die aanduiding probeer ik een aanslag op die revolutie aan te wijzen.

Peter Storm in Egypte: over revolutie en staatsgreep (Ravotr)