Energieke Haagse kick-off van de campagne voor een generaal pardon voor mensen zonder papieren

Zo’n twintig mensen deden gistermiddag mee aan de Haagse actie voor een generaal pardon voor mensen zonder verblijfsrecht. De actie maakte deel uit van de kick-off in een aantal steden van de pardon-campagne die is gelanceerd door het Afrikaans Vluchtelingen Collectief, met een bijbehorende petitie.

De actie op het Hobbemaplein, vlakbij de Haagse markt, had een strijdbaar, divers en inclusief karakter. De deelnemers hadden onder meer een Soedanese, Koerdische, Marokkaanse en Filipijnse achtergrond. Ook enkele witte Nederlanders deden mee. Onder de vele sprekers bevond zich een trans persoon, die aandacht vroeg voor de positie van LHBT-mensen zonder verblijfsrecht. Het was een energieke eerste actie van de pardon-campagne, met veel aandacht voor de positie van vluchtelingen, arbeidsmigranten en LHBT-ers zonder papieren, en de wettelijke en maatschappelijke uitsluiting waarmee ze worden geconfronteerd.

Harry Westerink

Hieronder de tekst van mijn praatje van gistermiddag.

Zo’n 15 jaar geleden kwam er na een lange strijd een regeling tot stand voor een generaal pardon voor vluchtelingen. Uiteindelijk kregen op grond van die regeling bijna 30.000 vluchtelingen een verblijfsvergunning. Zoveel vluchtelingen, ook vluchtelingen die ik persoonlijk kende en ondersteunde, konden toen eindelijk een leven en een toekomst in Nederland gaan opbouwen. Nu, 15 jaar later, is een nieuw generaal pardon voor mensen zonder verblijfsrecht heel hard nodig. Voor vluchtelingen, voor iedereen die zonder verblijfsrecht moet zien te overleven in een land dat hen wettelijk en maatschappelijk uitsluit, dakloos maakt en uithongert.

Daarom is het verheugend dat het Afrikaans Vluchtelingen Collectief het initiatief heeft genomen tot een campagne voor een nieuw generaal pardon. Dat is een campagne die voortkomt uit de strijd die mensen zonder verblijfsrecht al jarenlang voeren, samen met hun bondgenoten. Een strijd van onderop, een strijd voor veiligheid, menswaardigheid, rechtvaardigheid en bestaanszekerheid. Die strijd vind je niet in de parlementaire wandelgangen hier in Den Haag. Want vrijwel alle politieke partijen zijn in de loop der tijd steeds meer akkoord gegaan met de fundamenten van de gruwelijke politiek van migratiebeheersing. Nee, die strijd vind je op straat, zoals vandaag in een aantal steden waar actie wordt gevoerd voor een generaal pardon, waaronder dus ook in Den Haag. Die strijd voeren vluchtelingen overal in het land, overal in en buiten Europa. Een strijd om te overleven, om onderdak, eten, veiligheid en een toekomst te krijgen. Die overlevingsstrijd vraagt, nee, die eist van ons allemaal dat we in verzet komen en blijven. En die strijd zou moeten leiden tot een verblijfsvergunning voor mensen zonder verblijfsrecht. Voor vluchtelingen en voor anderen, zoals voor Surinamers zonder verblijfsrecht, die ook een doelgroep vormen binnen deze campagne voor een generaal pardon.

Vluchtelingen leveren dagelijks strijd. Het is aan andere mensen in dit land om op te staan, solidair te zijn, zich te verenigen en macht op te bouwen om de politiek van migratiebeheersing op de mestvaalt van de geschiedenis te gooien. En wie werkelijk solidair wil zijn met vluchtelingen, die moet zelf geen selectiepolitiek gaan toepassen, geen verdeel- en heerspolitiek. Die moet niet alleen opkomen voor vluchtelingen uit Oekraïne, maar vooral ook voor vluchtelingen uit Afrika. Voor alle vluchtelingen die Fort Europa nog weten te bereiken, voor alle vluchtelingen die daar niet in slagen en elders in de wereld nauwelijks weten te overleven. Daarom komen we in actie voor een nieuw generaal pardon. Daarom strijden we voor vrije migratie.

Wij zeggen: geen mens is illegaal! En dat betekent dat niemand, geen enkel mens, illegaal moet worden gemaakt en ook geen enkel mens het slachtoffer moet worden van de Nederlandse staat die vluchtelingen uitrookt en uithongert. Tegen die staat moeten wij in actie blijven komen, vandaag, morgen, volgende maand, volgend jaar. In actie komen tegen de fysieke, politieke, sociale en mentale muren die worden opgetrokken om vluchtelingen tegen te houden en te isoleren. Want: geen mens is illegaal! Generaal pardon nu!