Environmental privilege: een introductie

Waar denk je aan als ik “klimaatverandering” zeg? 1. Oh nee, ik dacht dat dit een leuke middag zou worden! 2. Natuurrampen: zeespiegelstijging, extreme droogte, stormen! 3. Leugens, een hoax, niet door mensen veroorzaakt, op te lossen met technologie. 4. Individueel gedrag: recyclen, geen plastic tasjes meer, minder vliegen. 5. Activisme: Greta Thunberg, Extinction Rebellion. De richting waar je antwoorden heen gaan, heeft hoogstwaarschijnlijk te maken met waar je bent opgegroeid, waar je familie woont, hoeveel geld je hebt en hoeveel vertrouwen je hebt in de overheid. Mensen op de Kiribati-eilanden zouden bijvoorbeeld klimaatverandering niet ontkennen – dat kunnen ze niet. De president van dit eiland is een eiland aan het kopen waar zijn bevolking heen kan verhuizen binnen een paar jaar. Voor het moment dat hun geboortegrond is weggespoeld, willen ze een veilige nieuwe plek hebben. Volkomen terecht. Er is wetenschappelijke consensus: de aarde warmt op, en de effecten daarvan zijn desastreus. De effecten zullen de I-Kiribati het eerste voelen. Hoe desastreus, en hoe snel de effecten ons hier in België treffen, hangt af van ons handelen. Maar wie anders moeten handelen, en wie getroffen wordt, dat hangt grotendeels samen met “environmental privilege”.

Harriet Bergman in Environmental Privilege: een introductie (Medium)