Ervaringen met organizing als vakbondswerk van onderop

Interessant is dat zowel in de Verenigde Staten, het land van oorsprong, als in Duitsland het concept van organizing aan kritiek onderhevig is, door rechts en door links. Voor de een is organizing te veel verbonden met democratie van onderop en voor de ander juist te weinig. Wat is jouw standpunt over organizing en vakbondsdemocratie? Jonas Berhe: “Zowel in Amerika als hier waren de opvattingen daarover in het begin hetzelfde. Een middel om vakbondswerk in de praktijk te brengen dat al lang vergeten was. Een middel om de kaderleden van bonden en ondernemingsraden meer erbij te betrekken en daardoor democratie in de praktijk te brengen voor zover bonden dat al deden. Nu denk ik dat organizing breder opgepakt moet worden om er over te kunnen oordelen en om het projectmatige karakter dat het vaak onmiddellijk krijgt te overstijgen. Kortom, er moet nog meer in geïnvesteerd worden. Voor mij is het duidelijk dat de problemen in het huidige vakbondsland niet de te kleine ruimte voor democratie is. Het gaat er niet om moderniseringen in te voeren, maar daadwerkelijke deelname te organiseren. Er moet meer gebeuren en er zijn genoeg plaatsen en bijeenkomsten, van bondskantoor tot ledenvergaderingen, om over de positie en rol van organizing na te denken.”

Express in Ervaringen met organizing als vakbondswerk van onderop (Solidariteit)