Europese rechter verwerpt inkomenseis bij gezinshereniging

Wet van Verdonk afgekeurd door Europese rechter
De Marokkaanse Rhimou Chakroun mocht niet bij haar man in Nederland komen wonen omdat hij te weinig zou verdienen. Als enige EU-lidstaat bindt Nederland de komst van huwelijkspartners van buiten de EU aan een inkomenseis van 120 procent van het minimuminkomen, wat neerkomt op 1.481 euro. Chakroun protesteerde tegen die regel en kreeg onlangs gelijk van het Europese Hof van Justitie. De schrikdraadbepaling, ooit ingevoerd door Rita Verdonk, kan nu de prullenbak in.

Nederland erkent het recht op gezinsleven niet en krijgt daarom van het Hof een draai om de oren. De overheid mag geen minimuminkomen hanteren als vereiste voor gezinshereniging zonder daarbij de situatie van iedere afzonderlijke aanvrager te beoordelen, aldus het Hof. Door “de generieke inkomenseis” van de Nederlandse overheid wordt volgens het Hof gezinshereniging feitelijk belemmerd. Een EU-land mag geen gezinshereniging weigeren aan iemand “die het bewijs heeft geleverd over stabiele en regelmatige inkomsten te beschikken”. Per individu moet worden bekeken of de inkomsten voldoende zijn, “aangezien de omvang van de behoeften van persoon tot persoon kan verschillen”.

Het is nog onduidelijk tot hoever de beslissing van het Hof strekt. Wel is zonneklaar dat de Europese rechter de Nederlandse regels bij gezinshereniging te streng vindt. De uitspraak is een opsteker voor “allochtonen” en “autochtonen” met een buitenlandse partner, en kan grote gevolgen hebben voor het gezinsherenigingsbeleid. Minister van Justitie Ernst Hirsch Ballin heeft inmiddels al laten weten dat hij de uitspraak respecteert. "De eis van 120 procent moeten we laten vallen", zei hij. Dat doet hij natuurlijk niet uit vrije wil. Al decennialang worden de nationale regels op het gebied van huwelijksmigratie voortdurend aangescherpt, onder meer in 1993 en 2004. Het valt te verwachten dat de overheid nu gaat proberen om de Europese regels eveneens strenger te maken.

Zie buitenlandsepartner.nl voor meer informatie rond gezinshereniging.

Harry Westerink