Staking schoonmakers breidt zich verder uit

Duizend stakers
Het aantal schoonmakers door heel Nederland dat het werk neerlegt, groeit zienderogen. Steeds meer bedrijven blijven in de rommel zitten. Dagelijks voeren de stakers actie op allerlei locaties. Zo vierden schoonmaaksters op maandag 8 maart vrouwendag op de Dam in Amsterdam. De dag erna verzamelden zich op Schiphol zo’n duizend stakende schoonmakers uit het hele land.

Zo’n honderd vrouwen waren naar de Dam gekomen, waarvan de helft stakende schoonmaaksters. Ook enige mannelijke schoonmakers waren meegekomen om hun solidariteit te tonen. Het woord werd gevoerd door de Marokkaanse Vrouwen Vereniging Nederland (MVVN), de stakende schoonmaaksters van onder meer De Telegraaf, en de vakbond van domestic workers. De vrouwen eisten erkenning van huishoudelijk werk als gewoon werk, gelijk loon voor gelijk werk, en respect op de werkvloer. Daarnaast spraken ze over internationale solidariteit en de noodzaak om het rechts-populisme van Geert Wilders te stoppen. Vrouwen moeten samen strijden, benadrukten de spreeksters.

De Dam op 8 maart 2010

De dag erna wilden de schoonmakers een manifestatie houden op Schiphol Plaza of voor het hoofdkantoor van de Schiphol Group. De marechaussee verbood dat en verbande de actievoerders naar een parkeerterrein ergens aan de rand van Schiphol, netjes uit het zicht van de reizigers. “Veiligheidsredenen”, zo luidde het excuus van de smeris. Er kwamen zo’n duizend schoonmakers uit heel het land, onder meer uit Roozendaal, Nijmegen en Maastricht. De onderhandelaar namens de schoonmaakbazen, Anton Witte, en Schiphol-baas Jos Nijhuis mochten op het podium hun zegje komen doen. Daarover was niet iedereen even enthousiast. Maar de weer aanwezige en zeer solidaire Taante riep de stakers op om de bonzen het respect te geven dat ze ook voor zichzelf verlangen. Toch blijft het raar om je tegenstanders het woord te geven op je eigen manifestatie. Aan de andere kant werden de beide bonzen zo in ieder geval wel eens flink geconfronteerd met duizend vastberaden stakers. Ze konden met eigen ogen zien dat er bijzonder weinig bereidheid is om het werk weer op te pakken zonder serieuze toezeggingen. Integendeel, wie de stakers zo zag en sprak, wist zeker dat de staking voorlopig alleen maar groter en groter zal worden.

Taante wilde Nijhuis een zelfgemaakte jas van poetsdoeken aanbieden als hij enkele toezeggingen zou doen. Maar daar voelde de bons niets voor. Hoewel Schiphol schoonmaakbedrijven tegen elkaar laat opbieden met zo laag mogelijke aanbiedingen om het schoonmaken van de luchthaven zo goedkoop mogelijk te houden, blijft Nijhuis net doen alsof hij geen enkele verantwoordelijkheid draagt voor de voortdurend verslechterende situatie van de schoonmakers. Naar de jas kon hij dan ook fluiten.

Wel kreeg hij samen met Witte de gigantische poetsdoek met handtekeningen en solidariteitswensen aangeboden. Die staat symbool voor de groeiende solidariteit vanuit de rest van de samenleving voor de stakers, onder meer van actievoerende studenten. SP-ers hebben in Rotterdam, Den Haag, Groningen en Amsterdam gefolderd onder treinreizigers om begrip en steun te vragen voor de staking. SP-Kamerlid Sadet Karabulut sprak op de manifestatie opnieuw de stakers toe.

Heb je foto’s van de rommel op stations, in treinen en gebouwen waar gestaakt wordt? Stuur die dan naar doorbraak@doorbraak.eu. Met de foto’s kunnen we laten zien hoe essentieel het werk van de schoonmakers is voor de leefbaarheid.

Meer informatie over de staking en de acties van de stakers? Zie de Schoon Genoeg-website.

Wil je de stakers steunen? Stuur dan een E-card naar Anton Witte. Op de manifestatie zei deze onderhandelaar namens de bazen dat hij zelfs tijdens zijn vakantie vorige week dagelijks met de strijd van de schoonmakers geconfronteerd werd doordat hij zo’n 40 E-cards per dag binnen kreeg.

Hieronder nog een aantal foto's van de manifestatie en de rommel op stations.

Eric Krebbers

De poetsdoek voor de laatste keer uitgerold
Het was erg druk
Solidariteit
Een staker aan het woord
Solidariteit
Strijdbare actievlag
Anton Witte spreekt namens de schoonmaakbazen
Rommel
Nog meer rommel
Nog veel meer rommel
En nog meer
Dat was het voor vandaag