Excuses Nederlandse regering aan Sulawesi weduwen gratis op Marktplaats aangeboden

Zoals Anhar Gonggong van Universitas Indonesia aangeeft zijn de excuses eigenlijk heel weinig waard. Nog steeds tart de Nederlandse regering Indonesië door 17 augustus 1945 niet te erkennen als de dag waarop het land onafhankelijk werd. En ook al heeft Ben Bot al aangegeven dat Nederland aan de verkeerde kant van de geschiedenis stond, heeft die erkenning er niet toe geleid dat de andere moordpartijen in de geschiedenis erkend werden. De ordinaire massamoordenaar Jan Pieterszoon Coen bijvoorbeeld wordt nog steeds door velen in Nederland bejubeld.

Quinsy Gario in Excuses Nederlandse regering aan Sulawesi weduwen gratis op Marktplaats aangeboden (Roet in het eten)