De FNV vindt de sluiting van Kamp Zeist onacceptabel, aldus bestuurder Yntse Koenen: “Het kan niet zo zijn dat minister Dekker eenzijdig besluit om gevangenissen te sluiten, de ondernemingsraden hebben hier ook wat over te zeggen. Er is grote onrust ontstaan bij het personeel.” Een eerder voorstel vanuit de Dienst Justitiële Inrichtingen zelf (2016) voor sluiting van Kamp Zeist en een aantal andere gevangenissen stuitte ook al op groot verzet vanuit de vakbonden. Onder druk van een Kamermeerderheid besloot toenmalig staatssecretaris Dijkhoff uiteindelijk gedurende de toen lopende kabinetsperiode geen gevangenissen te zullen sluiten. Waar de vakbonden schaamteloos de belangen van het gevangenispersoneel boven dat van vastzittende of met opsluiting bedreigde vluchtelingen plaatsen, doet de houding van Amnesty International tegenover de gezinsgevangenis op Kamp Zeist zelfs nog meer de wenkbrauwen fronsen. Helemaal onverwacht komt dat overigens niet. Doorbraak wees recent al op de laffe houding van Amnesty en andere ngo’s tegenover het Europese migratiebeleid. In een notitie van begin juni, met het oog op een Kamerdebat over de Wet Terugkeer en Vreemdelingenbewaring, schrijft Amnesty over de gezinsgevangenis: “De ervaringen met deze werkwijze zijn zeer positief. Het gebouw, de open setting en de werkwijze zijn in alle opzichten veel beter geschikt voor vreemdelingendetentie. Volgens het personeel in de GGV is er minder stress en onrust, zijn er minder escalaties en is er meer rust en vertrouwen tussen personeel en vreemdeling. […] De GGV moet daarom gezien worden als een best practice binnen de eigen landsgrenzen. Amnesty International pleit er voor dit model verder te ontwikkelen en toe te passen op alle vreemdelingen in bewaring.” In een voetnoot laat Amnesty weten nog steeds van mening te zijn dat “detentie op migratiegronden nooit in het belang van het kind kan zijn”, maar door het in de praktijk naar voren schuiven van de gezinsgevangenis als een ‘best practice’ wordt het bestaan ervan wel degelijk gelegitimeerd. Het is ook tekenend dat Amnesty zich bij de lofzang op de gezinsgevangenis baseert op uitlatingen van het personeel, en geen aandacht besteedt aan de vaak zeer negatieve ervaringen van opgesloten gezinnen en kinderen.

AAGU in Detentiecentrum Kamp Zeist gaat dicht – Amnesty en Kamer prijzen gezinsgevangenis (aagu.nl)


 1. Condor # 1 
  4 maanden geleden

  Zit nog in shock in mijn stoel en met mijn ogen te knipperen. Heb ik dit goed gelezen?

  Dus Amnesty International gedoogd het opsluiten en gevangenzetten van onschuldige kinderen?

  Het woord legitimeren dat ik in dit artikel lees vat ik op als toestaan.
  De voorwaarden interesseren me niet eens meer. Ook de verhullende woorden zoals ‘best practice’ maken totaal geen indruk op mij. Sterker nog, ik veeg er mijn reet mee af.

  Voor mij is er geen enkele voorwaarde of reden om een kind onschuldig op te sluiten en gevangen te zetten. Een beschaving die dit toestaat verdient het predicaat beschaving gewoon niet.

  Condor

0

Het kan even duren voor je reactie voor anderen zichtbaar wordt omdat de redactie er eerst nog even naar kijkt. Seksistische en racistische reacties worden niet doorgelaten, evenals scheldpartijen, bedreigingen, 'off topic'-bijdragen en pure 'knip en plak'-reacties (deze website is geen prikbord). Wil je contact met de redactie? Mail dan: doorbraak@doorbraak.eu


Je mag de volgende tags gebruiken: <a href=""> <blockquote> <del> <code> <em> <i> <strong> <b>


*