Gevaarlijke en kille woorden

Er is nog iets verontrustends, niet aan het vaccin zelf, maar wel aan de manier waarop bewindspersonen dat in dreigen te passen in het beleid. Ik citeer maar weer Hugo De Jonge: “Wat we natuurlijk uiteindelijk willen, is groepsimmuniteit opbouwen, om dat woord nog maar eens te gebruiken (…) En het enige wat daar echt voor werkt, is uiteindelijk dat we met elkaar immuniteit opbouwen en dat gaat echt op de allerbeste manier via een vaccin.” Daar issie weer, die groepsimmuniteit waarvan Rutte en Van Dissel zeggen dat het “geen doel op zichzelf” is. Die gaat dus “het beste” als voldoende mensen zich laten vaccineren. Maar andere manieren om die te bereiken, worden zeer nadrukkelijk niet uitgesloten. Zonder vaccin is de enige manier om immuniteit te bereiken: besmet raken, eventueel ziek worden, en daarmee antistoffen opbouwen. Daarvoor is nodig dat de pandemie niet wordt uitgedoofd, maar juist mag voortwoeden. Hoe meer besmette mensen, hoe meer mensen met antistoffen, hoe eerder die groepsimmuniteit is bereikt. Maar elke besmetting betekent mogelijk een zieke erbij, en elke honderd of tweehonderd besmettingen betekent vele tientallen mensen ziek, een handvol ziekenhuisopnames en een of twee sterfgevallen. Groepsimmuniteit opbouwen zonder vaccin betekent mensen moedwillig aan virus, ziekte en overlijdensrisico blootstellen. In maart was dit expliciet de strategie van het RIVM en van het kabinet. Dat is in woorden goeddeels losgelaten. Uit de uitlatingen van De Jonge blijkt echter dat het concept nog steeds het beleid onderbouwt. Nu met vaccin, als “allerbeste manier”, maar niet als enige manier. Het idee om mensen het virus maar gewoon te laten krijgen in de hoop dat het aan die groepsimmuniteit bijdraagt, is nog steeds niet uit de beleidshoofden verdwenen. Een hele nare verwerpelijke zaak is dat.

Peter Storm in Gevaarlijke en kille woorden (Peterstormt.nl)