Het geflirt van de Duitse politiek met de Grijze Wolven

Een van de jongere aanwezigen op de massale herdenking van de grote dode Leider Alparslan Türkeş op 8 april 2018 in Nijmegen.

Dit artikel van Ayşegül Karakülhancı over de omgang van Duitse politici met de Grijze Wolven verscheen op 10 november op de website Duvar. Karakülhancı is net als Doorbraak kritisch op een verbod van organisaties als de Grijze Wolven door de overheid, hoewel om andere redenen. Wij denken dat wanneer een overheid eenmaal begint met het verbieden van politieke organisaties, dat linkse verbanden dan al heel snel centraal in het vizier zullen belanden. Voor Karakülhancı staat voorop dat verbieden sowieso zinloos is, omdat de fascisten zo weer een nieuwe club kunnen oprichten. Het lijkt erop dat ze haar hoop stelt op een nadrukkelijker integratiebeleid. Ten onrechte. Voor daadwerkelijk anti-fascistisch verzet moeten we niet naar overheden kijken, met hun verboden of repressief integratiebeleid. Anti-fascisme is grassroots of het bestaat niet. Wat Karakülhancı wel goed beschrijft, is hoe extreem-rechtse Turkse organisaties en individuen hun weg weten te vinden in de samenleving, hoe politieke partijen hen bijstaan, en hoeveel schade ze kunnen aanrichten. Het artikel is vertaald door Ender Kaya.

Zolang politieke partijen intern inconsistent zijn, geen goed plan hebben met betrekking tot integratie en migranten vooral zien als stemvee, zal een vereniging van Grijze Wolven die opgeheven wordt simpelweg vervangen worden door een nieuwe extreem-rechtse vereniging.

De Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin kondigde vorige week naar aanleiding van een kabinetsbesluit een verbod aan op alle activiteiten van Grijze Wolven, omdat er sprake is van een gevaarlijke ultra-nationalistische en paramilitaire beweging.

De Federatie van Democratische Nationalistische Turkse Verenigingen (ADÜTDF) is de organisatie waar de “idealisten” (de Grijze Wolven) in Duitsland zijn georganiseerd. De Federatie staat bekend als racistisch, ultra-nationalistisch, anti-Joods en gewelddadig, en wordt in de gaten gehouden door de binnenlandse geheime dienst (Bundesamt für Verfassungsschutz). Volgens die geheime dienst tellen de “idealisten” 170 verenigingen en 7.000 leden in Duitsland. ADÜTDF is sinds 1978 actief.

Na de aankondiging van het verbod in Frankrijk, vorige week, werd door de oppositie in Duitsland aan de regering een oproep gedaan om de activiteiten van de verenigingen van Grijze Wolven ook hier te verbieden.

Het Linke-parlementslid Sevim Dağdelen zei dat ADÜTDF de koepelorganisatie is van de extreem-rechtse Grijze Wolven in Duitsland en dat die een gevaar vormt voor de Grondwet door zijn provocerende activiteiten tegen Koerden, Armeniërs, alevieten, Grieken en Joden. ADÜTDF werkt polarisatie van de samenleving in de hand en moet daarom verboden worden.

Cem Özdemir, parlementslid namens de Groenen, kondigde aan dat zijn partij overlegt met de coalitiepartijen over een gezamenlijk initiatief voor een verbod van Grijze Wolven in Duitsland. Özdemir zei tegen de Duits pers: Grijze Wolven zijn militante extreem-rechtse mensen die hun kwaad over de hele wereld verspreiden en die in heel Europa bekend staan als gewelddadig en militant extreem-rechts. Özdemir zei verder dat de Grijze Wolven misschien wel de grootste extreem-rechtse organisatie zijn in Duitsland.

Inmiddels is ook in Nederland het debat begonnen over het verbieden van de Grijze Wolven. Hier twee tweets van ons daarover.

De relatie van Duitse politieke partijen met de Grijze Wolven

Niet zo lang geleden, in 2019, aarzelden de vertegenwoordigers van sommige partijen, waaronder volgens sommige bronnen ook vertegenwoordigers van de Groenen, niet om moskeeën van de Grijze Wolven te bezoeken. Burkhard Mast-Weisz, SPD-burgemeester van Remscheid, Sven Wolf, SPD-fractievoorzitter in het parlement van de deelstaat Noordrijn-Westfalen, en CDU-gemeenteraadslid Ottmar Gebhardt bezochten de Remscheid Ülkü-Ocağı moskee (de Moskee van de Idealisten Haard).

Veel bezoekers vertelden nadien aan de pers dat er ook een gemeenteraadslid van de Groenen onder de politieke bezoekers van de moskee was. De politici waren uitgenodigd voor een “open moskee”-activiteit en deden daar samen aan mee met vertegenwoordigers van Diyanet en de Europese Turkse Islamitische Unie (ATİB). Burgemeester Mast-Weisz hield een toespraak pal naast de ADÜTDF-vlag en parlementslid Wolf noemde de bijeenkomst op Facebook “een belangrijke bijeenkomst”. Het werd niet duidelijk of de Groenen ook daadwerkelijk aanwezig waren. Ze zeiden van niet en bekritiseerden de SPD vanwege hun aanwezigheid.

Wat in Remscheid gebeurde, is niet het eerste voorbeeld van contact tussen politici en Grijze Wolven-moskeeën en -verenigingen. In 2015 werd in de media gemeld dat de gemeente Friederichshafen, in de deelstaat Baden-Württemberg, financiële steun verleende aan een Grijze Wolven-vereniging. Het antwoord van de gemeente op de vraag waarom ze een extreem-rechtse organisatie financieel ondersteunen, was hetzelfde als dat van alle partijen en politici die contact hebben met Grijze Wolven-verenigingen: deze verenigingen kunnen niet anders worden behandeld dan andere verenigingen en niet worden uitgesloten van financiële hulp, tenzij ze verboden zijn.

Nebahat Güçlü, die momenteel haar politieke leven voortzet bij de SPD in Hamburg, was jaren actief bij de Groenen als lid van het Hamburgse parlement. In 2015 verliet zij de Groenen nadat bekend werd dat ze een toespraak had gehouden op een bijeenkomst van de Grijze Wolven koepelorganisatie. In 2018 stapte ze over naar SPD.

Zafer Toprak, die nooit onder stoelen of banken schoof dat hij een aanhanger was van de Grijze Wolven, werkte tot 2017 in Hamm in Noordrijn-Westfalen voor de CDU als beleidsmedewerker integratie.

Er zijn veel vergelijkbare voorbeelden te geven. Een grote rol hierbij spelen de inconsistente houding van politieke partijen en het ontbreken van een duidelijk beleid ten aanzien van integratie, waardoor ze de voorkeur geven aan samenwerking met grote organisaties, die ze zien als leveranciers van stemmers, in plaats van samenwerking met democratische organisaties. Hierdoor kunnen organisaties als ADÜTDF, ATİB en Diyanet een grote groei doormaken.

Extreem-rechtse organisaties vullen de plekken in die door democratische organisaties open zijn gelaten

Een leraar die met migranten werkte, en die naar aanleiding van de discussies die gevoerd werden anoniem wil blijven, vertelde: gebieden die open gelaten zijn door democratische organisaties, zoals onderwijs, worden ingevuld door extreem-rechtse, conservatieve organisaties. De leerkracht vertelt over de educatieve ondersteuning die de staat biedt aan kinderen wier ouders onvoldoende financiële middelen hebben: die hulp is inclusief huiswerkondersteuning voor kinderen met achterstand. Voor 45 minuten huiswerkbegeleiding betaalt de staat maximaal 26 euro en minimaal 13 euro. Moskeeën die vluchtelingenkinderen uit Syrië, en andere landen met veel moslims, in de gaten krijgen op school, nemen contact op met hun families. De kinderen lopen op school vaak een achterstand op vanwege de taal. De moskeeën vertellen de ouders dat hun kinderen recht hebben om lessen te volgen en schrijven die kinderen in voor cursussen bij hun eigen moskeeën. Via die lessen krijgen kinderen extreem-rechtse ideeën ingeprent en financieren de moskeeën hun organisaties.

Migranten die zich niet thuis voelen en worstelen met integratie en andere problemen, verzamelen zich zo binnen de Turkse islamitische moskeeën. Mensen met trauma’s, en die worstelen met zoveel problemen in een nieuw land, zijn makkelijk te manipuleren en te kneden.

Op foto’s als hierboven poseren prominente leiders van de Grijze Wolven, op meetings die ze organiseren, met mensen in de top van de Duitse regering, zoals Angela Merkel en de voormalige SPD-vicepremier Sigmar Gabriel. We zien hen zelfs poseren met Cem Özdemir, die nu pleit voor het meest radicale verbod op de Grijze Wolven en die nu door Grijze Wolven en aanhangers van de AKP als “verrader” wordt bestempeld. Tegelijkertijd radicaliseren ze mensen via hun vechtsportlessen en korancursussen.

Het is belangrijk dat de oppositie oproept voor een verbod op de activiteiten van de extreem-rechtse “idealistische” verenigingen van de Grijze Wolven en de daaraan verbonden moskeeën, die fungeren als lange arm van de regering in Turkije, en die in Duitsland een bedreiging vormen voor de oppositie tegen de Turkse overheid. Zolang politieke partijen echter intern inconsistent zijn, een gebrek hebben aan een goed plan met betrekking tot integratie en migranten vooral zien als stemvee, zal een opgeheven extreem-rechtse vereniging simpelweg vervangen worden door een andere extreem-rechtse vereniging.

Ayşegül Karakülhancı