Geweld tegen homo’s is mannenprobleem, geen Marokkanenprobleem

Zoen
Vorige week kreeg rechts een flinke klap in het gezicht door Amsterdams onderzoek waaruit bleek dat het merendeel van de mishandelingen van homo’s door "autochtonen" wordt begaan. Tot nu toe was homofobie een favoriete stok van rechts-populisten om moslims mee te slaan. Fortuyn zag in elke moslim een homofoob, en allerlei rechtse opiniemakers zeggen hem dat sindsdien na, zo ook Geert Wilders en zijn PVV. Maar volgens het rapport "Als ze maar van me afblijven" van de onderzoekers Laurens Buijs, Gert Hekma en Jan Willem Duyvendak spelen religieuze motieven bij het anti-homogeweld “vrijwel geen rol".

Veel media wisten de resultaten van het onderzoek echter zo te draaien dat vooral Marokkaanse Nederlanders verantwoordelijk zouden zijn voor anti-homogeweld. Uit het onderzoek bleek immers dat "autochtone" mannen en mannen met een Marokkaanse achtergrond elk goed waren voor 36 procent van het geweld tegen homo’s in Amsterdam. En dat terwijl Marokkanen een veel kleiner deel uitmaken van de samenleving. Gemiddeld zouden mannen met een Marokkaanse achtergrond dus veel vaker homofoob geweld plegen.

Maar uit het onderzoek kwam ook naar voren dat het vooral laagopgeleide mannen zijn die geweld gebruiken tegen homo’s “om hun mannelijkheid te bewijzen”. Waar macho-mannen uit hogere lagen van de bevolking hun mannelijkheid uitdragen via hun carriere of een grotere auto dan hun buurman, hebben macho's uit de lagere klassen die mogelijkheden niet en voelen sommigen zich daardoor kennelijk geroepen om homo's in elkaar te slaan om zich te bewijzen. Uit eerdere onderzoeken is overigens al gebleken dat potenrammers vaak zelf homo's zijn die niet uit de kast durven te komen en hun zelfhaat en frustratie afreageren op mannen die wel openlijk homo zijn. Hoe dan ook: fysiek anti-homogeweld is waarschijnlijk vooral iets van mannen uit de lagere klassen en daar zijn "allochtonen" simpelweg oververtegenwoordigd, nu de sociale verhoudingen in Nederland steeds meer ‘etniseren’. Waarbij aangetekend dat de meeste macho's van hogere klassen dan misschien niet direct slaan, maar veelal ook niet vies zijn van verbaal homofoob geweld.

Het is overigens diep racistisch hoe er in het geval van typische onderklasse geweldscriminaliteit altijd ingezoomd wordt op de etnische achtergrond van de daders, terwijl bij misdrijven van de middenklasse en de rijken, zoals bijvoorbeeld bouwfraude, nooit geroepen wordt dat het weer die "autochtonen" zijn.