Groningse inspraakreactie: “Stop de keukentafelgesprekken!”

Stukje van de flyer voor de actie van 29 juni (zie onderaan).
Stukje van de flyer voor de actie van 29 juni (zie onderaan).
Woensdag sprak Tanja Willems namens DwangArbeid Nee Groningen (DANG), waarin ook Doorbraak deelneemt, in bij een vergadering van de raadscommissie Werk en Inkomen. Er werd volop geprutteld en gekibbeld over de Participatiewet en de keukentafelgesprekken, en het bleef volstrekt onduidelijk wat Groningse uitkeringsgerechtigden nu precies te wachten staat. Hier de video en daaronder de integrale tekst van de inspraakreactie.

Hoi, hier ben ik weer. Ik ben Tanja, ik heb een uitkering en ben actief bij Doorbraak en DwangArbeid Nee Groningen. Ik las het stuk “Voortgang uitvoering motie ‘Weten waar kwaliteiten liggen’” (pdf) en daar heb ik het volgende over te zeggen.

Jullie hebben het over arbeidspotentieel en dat is jullie gereedschapskist. Uitkeringsgerechtigde Stadjers zijn daarin het gereedschap. Dat gereedschap wordt beoordeeld op nuttigheid en inzetbaarheid binnen jullie enge idee van een maatschappij.

Wij moeten onze rechtmatige uitkeringen niet langer als een recht zien, maar als een gunst. En als dank-je-wel voor die gunst moeten we ons wederkerig inzetten. Daar bedoel ik mee dat we onszelf moeten opleggen om de door de bezuinigingen en andere politieke ontmantelingen veroorzaakte gaten op te vullen. Door ons bijvoorbeeld zogenaamd ‘vrijwillig’ in te doen laten passen in onbetaalde arbeid in wijken of andere plekken.

Om het gereedschap te keuren worden er onder andere keukentafelgesprekken ingezet. Het gereedschap moet zichzelf van voeten tot kop laten bepotelen en bemeten. Een keukentafelgesprek vindt bij mensen thuis plaats. Dat is intimiderend en ook gevaarlijk. Niet voor de uitvoerder van het gesprek, maar gevaarlijk voor de uitkeringsgerechtigde. Want alle informatie wordt tegen ons gebruikt.

Wat er werkelijk gebeurt, is dat uitkeringsgerechtigden een collectief stuk gereedschap zijn. Zijn we nuttig voor de gemeente, dan worden we gebruikt binnen onbetaalde arbeidsplekken of verplichte vrijwilligersplaatsen.

Zijn we niet nuttig voor de gemeente, dan worden we net zo hard gedisciplineerd: door voortdurende dreiging met sancties, kortingen, boetes, controle, reïntegratiecarrousels, etcetera.

Dit is de geperfectioneerde liberale sociaal-democratie. De gemeente is er niet voor uitkeringsgerechtigde mensen. Uitkeringsgerechtigde mensen moeten er voor de gemeente zijn.

Dit is onverteerbaar en ik pik dit niet! Ik laat mij niet gedwongen bekloppen en bemeten. Ik ben geen stuk gereedschap in jullie kistje. Ik wil dit niet!
– Stop die disciplinering!
– Stop de keukentafelgesprekken!
– Stop de gereedschapskisten!
– Stop het controle-apparaat!
– Stop de armoede, verhoog de uitkeringen!

Dank voor jullie aandacht. Oh ja, en tot maandag 29 juni, hé! Waagplein, kwart over twee, “Baas aan eigen keukentafel!”

Tanja Willems
Doorbraak en DANG