Heerlense ex-dwangarbeider gaat alsnog uitbetaling loon eisen

Heerlen heeft mensen met een uitkering fulltime aan het werk gezet in de eigen archieven, zeggen medewerkers van het project Baanbrekend Werk. Zij voelen zich gebruikt en willen een regulier jaarcontract. Een van de betrokken medewerkers, die twee jaar onafgebroken op de archiveringsafdeling in het Stadskantoor/stadhuis werkte, gaat via de rechter uitbetaling van “achterstallig loon” afdwingen. De man, die inmiddels elders een baan heeft gevonden, stelt dat hij als in een regulier dienstverband productiewerk heeft verricht. In het begin moest hij zelfs langere werkweken (40 uur) maken dan ambtenaren (36 uur) op de afdeling. Andere betrokkenen stellen dat zij nog steeds regulier productiewerk doen. De gemeente Heerlen, die snijdt in het eigen personeelsbestand, zou op oneigenlijke wijze gebruik van hen maken. “Wij doen exact hetzelfde werk, fulltime, op niet-vrijblijvende basis. Ik heb hier een gedetacheerde SW-er ingewerkt die vijfhonderd euro meer krijgt. Zelf heb ik op deze manier geen perspectief. Geef me dan liever een jaarcontract”, zegt een andere medewerker. Volgens de gemeente is er geen sprake van verdringing van regulier werk bij het reïntegratieproject dat in 2008 onder SP-wethouder Riet de Wit is opgezet. Wethouder Martin de Beer (VVD/D66, Werkgelegenheid): “Vijf à zes mensen verrichten hier gezamenlijk taken die normaliter passen binnen het takenpakket van één functie. Veelal verrichten de mensen hand- en spandiensten en/of deeltaken.”

Redactie De Limburger in Met bijstand werken in stadhuis van Heerlen (De Limburger)