Het antisemitisme van Pegida

Tatjana Festerling aan het vluchtelingenjagen aan de Bulgaarse grens.
Tatjana Festerling aan het vluchtelingen jagen aan de Bulgaarse grens.

We worden overspoeld met negatieve verhalen over vluchtelingen, migranten en moslims. Opgefokte “bezorgde burgers” roepen de meest gruwelijke racistische dingen, van “profiteur” tot “verkrachter” en “terrorist”. Alsof dat niet al erg genoeg is, leggen de ideologen van Pegida daar nog een antisemitische deken overheen.

Antisemitisch? Ja, in het verlengde van die twee millennia oude moorddadige ideologie, die begon als poging van christenen om het geloof van hun voorgangers, de joden, in diskrediet te brengen. Die ideologie die door de eeuwen heen zoveel waanbeelden over “de joden” heeft geproduceerd dat het nauwelijks nog te doen is om ze allemaal op een rijtje te zetten. Het spectrum loopt van oorspronkelijk religieuze ideeën dat “de joden” Christus vermoord zouden hebben, met de duivel samenzweren en bronnen “vergiftigen” tot aan de moderne conspiracyfantasieën dat “ze” internationale kapitalisten zijn, achter de schermen als een octopus aan alle touwtjes trekken en wereldheerschappij nastreven. Door vooruitgang en revolutie te prediken zouden “ze” onze cultuur en christelijk waarden willen vernietigen. En dat zou allemaal precies terug te lezen zijn in notulen van een vergadering van samenzwerende joden, het antisemitische verzinsel “De protocollen van de Wijzen van Zion”.

Zonder Joden

Anders dan bijvoorbeeld anti-zwart racisme, dat als het ware ‘naar beneden’ kijkt en gebaseerd is op minachting van “luie en domme” zwarte mensen, kijkt het antisemitisme voornamelijk angstig en boos ‘naar boven’, naar “machtige Joden”. De beide vormen van racisme hebben een heel verschillende denkstructuur. Omdat antisemitisme veel fantaseert over verborgen groepen, kan het ook goed bestaan zonder de feitelijke aanwezigheid van Joden. Zo komt het bijvoorbeeld ook veelvuldig voor in Oost-Azië waar nauwelijks Joden wonen of gewoond hebben. De afgelopen pakweg tweehonderd jaar heeft die antisemitische denkstructuur zich zodanig verder ontwikkeld dat er in sommige gevallen niet eens meer expliciet Joden aan te pas komen. Dat is met name het geval in veel moderne conspiracy-theorieën.

Tegelijk zien we dat de samenzweerders die in al die fantasieën centraal staan, wel vaak eigenschappen toegeschreven krijgen die traditioneel altijd door antisemieten aan “de joden” werden toegedicht. Op internet doen tegenwoordig steeds meer conspiracytheorieën de ronde waarbij in uiteenlopende kringen vaak identiek dezelfde verhalen verteld worden. Het enige werkelijke verschil is dat UFO-logen daarbij grijze aliens centraal zetten en ‘linksen’ de “internationale bankiers”, terwijl fascisten het nog wel vaak openlijk over “de joodse samenzwering” hebben. Maar in de verhalen van al die andere niet-fascistische ‘samenzweringsdeskundigen’ zijn “de joden” wel degelijk latent aanwezig, dat wil zeggen: de buitenaardsen en bankiers worden bij tijd en wijle, verbijsterend gemakkelijk, vervangen door “joden”. Sommigen van hen doelden vermoedelijk altijd al op “de joden”, maar durfden dat niet hardop te zeggen. In die scenes zijn begrippen als “internationaal kapitaal” en “aliens” niet meer dan voorzichtige codewoorden voor “joden”.

Eurabië

In 2006 organiseerde de extreem-rechtse partij Lijst Pim Fortuyn (LPF) een conferentie met als keynote speaker Giselle Litmann. Die Britse auteur noemt zichzelf ook wel Bat Ye’or en werd in 2005 bekend met haar boek “Eurabia. The Euro-Arab Axis”. Daarin beschreef ze een zelfverzonnen samenzwering van Europese en islamitische leiders om Europa te “islamiseren” in ruil voor olie. Die afspraken zouden in de jaren zeventig gemaakt zijn. Litmann spelde de LPF-ers destijds op de mouw dat in 2016 alle Nederlandse scholen “geïslamiseerd” zouden zijn, dat alle jongens en meisjes apart onderwijs zouden krijgen en dat er zelfs aparte waterkranen zouden zijn voor moslims en niet-moslims.

Al iets meer dan een jaar zijn er regelmatig demonstraties van Pegida, een extreem-rechtse club tegen moslims en vluchtelingen. Men protesteerde al in Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, Breda en Den Haag, en werd steevast onthaald op anti-fascistisch tegenprotest, vooral georganiseerd door Laat Ze Niet Lopen. Pegida komt oorspronkelijk uit Duitsland, en op minstens de helft van de Nederlandse protesten voerde de Duitse Tatjana Festerling het woord. Festerling was tot juni dit jaar een van de leidende figuren bij het Duitse Pegida. Ze werd echter uit de organisatie gezet nadat ze er openlijk voor gepleit had om vluchtelingen aan de grens dood te schieten. Dat is kennelijk voor de leider van de Nederlandse tak, de wapenhandelaar Edwin Wagensveld, geen reden om haar hier eveneens te weren.

Soros

Pegida is maar een kleine groep, maar wel een van de belangrijkste geluiden tegen moslims, vluchtelingen en migranten, met name omdat ze zich op straat durven manifesteren en een zekere continuïteit vertonen. Bij hun protesten zijn er altijd wel sprekers die de bekende racistische uitspraken doen over niet-witte mensen. Met hele andere verhalen komt Festerling, die steeds vrij lang aan het woord is en uitgebreide ideologische vergezichten schetst. Vergezichten die onmiskenbaar antisemitisch zijn, zonder dat ze ook maar bij één toespraak “de joden” heeft genoemd. Maar met haar ideologie en woordgebruik roept ze wel degelijk en doelbewust de diepgewortelde eeuwenoude haatgevoelens tegen “de joden” op. Ze probeert zo in te tappen op krachten die, zoals bekend, in het verleden in zowat heel Europa geleid hebben tot ontelbare pogroms en uiteindelijk de fabrieksmatige vernietiging van Joden: de Shoah.

De hoofdvijand in de speeches van Festerling is de rijke beursspeculant George Soros. Hij is van Joodse afkomst, en dat weten alle Pegida-activisten. Dus dat hoeft ze niet expliciet te zeggen en dat doet ze uit veiligheidsoverwegingen dan ook niet. Voor openlijk en publiek antisemitisme word je daadwerkelijk opgepakt, in tegenstelling tot anti-zwart racisme dat tegenwoordig vrijwel volkomen normaal geacht wordt. Soros zou volgens Festerling “verborgen achter de gordijnen” Merkel influisteren en feitelijk haar baas zijn. Hij zou het kwade genius zijn achter de vermeende hartelijke ontvangst die de Duitse regering vluchtelingen zou geven. Volgens Festerling zouden “de verborgen koningen van grootkapitaal”, die “duivelse bende” met “psychopatische symptomen”, ons zo “de oorlog verklaren”. Die “verdorven”, “decadente”, “egoïstische” en “vetgemeste moraal-ridders” zouden met hun “nep-empathie” de meningen in Duitsland en Europa “vergiftigen”. Het zou hen uitsluitend gaan om “destructie”, om “zelfmoord” van de Europese naties en “hoge culturen” via het “uitdunnen” van de “vrije volkeren” door veel moslims binnen te halen.

Maar liefst “zevenenvijftig islamitische landen” zouden samen één plan hebben: de “turbo-islamisering” van Europa via “miljoenen moslimmannen”. En elke toespraak verzint ze er meer moslims bij. Ze begon eind vorig jaar in haar toespraken over dit “duivelse spel” met achthonderdduizend “jonge religieuze strijders”, om dat aantal in de maanden daarop op te voeren van twee naar zes miljoen “veroveraars” die “ons thuisland overspoelen”. Ja, er zou zelfs een “invasie” komen van honderdtachtig miljoen Nigerianen. De berooide vluchtelingen die gestrand zijn in de modder in Idomeni, aan de Grieks-Macedonische grens, omschrijft ze als “moordbenden”, die “onze vrouwen” komen verkrachten.

Erdogan

Met zijn “geheime plannen” zou Soros de macht hebben over talloze ngo’s, mensenrechtenorganisaties, thinktanks en groene en linkse partijen. De vluchtelingendeal van dit voorjaar, waarbij de EU vluchtelingen naar Turkije mocht deporteren in ruil voor miljarden euro’s en meer visa voor Turken, zou ook uit Soros’ koker komen. Hij zou Merkel ertoe hebben aangezet om “Europa te verkopen” aan “de moslim Erdogan” die wereld zou willen veroveren. Onderdeel van de deal is dat de Europese landen beperkte aantallen vluchtelingen uit Turkije zouden toelaten en die onderling over de lidstaten zouden verdelen. De interne onderhandelingen daarover zouden volgens Festerling stiekem leiden tot een Europese regering, wat het grote geheime doel van Soros zou zijn. In dat verband spreekt ze ook altijd over Bilderberg en “New World Order”, bekende leerstukken uit het moderne samenzweringsdenken. De rol van de Bilderbergconferenties in haar ideologie is niet erg duidelijk, behalve dat ze meent dat die conferentie onlangs met opzet in Dresden gehouden werd, de geboorteplek van Pegida, om haar en de anti-moslimbeweging te intimideren.

Volgens Festerling maakt Soros handig gebruik van “het Duitse schuldgevoel”. Ze zegt niet expliciet waar dat schuldgevoel betrekking op zou hebben, maar het kan slechts over één gebeurtenis gaan: de Shoah. En ze wil er dus vanaf, zegt ze, van dat “schuldgevoel”, en weer de handen vrij hebben. We zouden weer open moeten staan voor echte oplossingen, voor een “beter Europees project” waarbij we “onze identiteiten behouden”. We zouden ons allemaal moeten verenigen rond het bouwen van een muur rond Europa. “Fort Europa” heeft voor haar een zeer positieve klank, en de Europese legers zouden vooral de muren van dat Fort moeten gaan verdedigen. Europese jonge mannen zouden hun “vitaliteit” weer terug kunnen krijgen via die strijd aan de grenzen. Zelf gaf ze dit jaar het ‘goede’ voorbeeld door met Wagensveld op vluchtelingen te gaan jagen aan de Bulgaarse grens met Turkije.

Goebbels

Grote delen van Festerlings speeches lijken ideologisch en voor wat betreft de woordkeus op aangepaste moderne varianten van de speeches van nazi-propagandist Joseph Goebbels over “het joodse gevaar”, “de Europese cultuur” en “de vitaliteit van het Arische ras”. Minder expliciet misschien, maar wel degelijk antisemitisch. Dat is de Pegida-propaganda die de extreem-rechtse actievoerders maandelijks op de demonstraties krijgen toegediend door Festerling.

Eric Krebbers