Het jaarlijks verheerlijken van het kolonialisme via de Gouden Koets is een belediging van onze voorouders (met video)

Stukje van het middenpaneel van de koets.
Stukje van het middenpaneel van de koets.

Op 5 september demonstreerden zo’n vijftig mensen (op het hoogtepunt rond de honderd) tegen het gebruik van de Gouden Koets. Die moet met racistische panelen en al naar het museum. De sfeer was zeer strijdbaar en de sprekers maakten glashelder wat er mis is met die koets. Een van de sprekers was Regillio Vaarnold, mede-oprichter van de Decades of Heroes for the Elimination of Racism and Oppression (D’HERO). Die organisatie voerde vorig jaar actie tegen het huichelachtige optreden van de Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan in het Zwarte Piet-debat. Hier het verhaal van Vaarnold.

Uit respect voor alle vrijheidsstrijders die tegen koloniale overheersing en onderdrukking hebben gestreden en ter nagedachtenis van helden als Fabi Labi, Ando Busiman, Adyáko Basiton Benti, Agidi Kadeti, Kofi Tyapaanda, Susanna Legina en ma Kato verklaart mensenrechtenorganisatie D’HERO zich solidair met de demonstratie van vandaag, georganiseerd door actiegroep De Grauwe Koets. Meer dan voorheen is de tijd aangebroken om een einde te maken aan het jaarlijkse ceremoniële ritje op de derde dinsdag van september. Het jaarlijks verheerlijken van de slavernij en het kolonialisme door nota bene de koning en de koningin is niet alleen een belediging voor de in ons land aanwezige nazaten van de halfnaakte Afrikaanse en Indonesische mannen die op het gewraakte zijpaneel van de Gouden Koets staan afgebeeld, maar is ook een belediging van onze voorouders die tegen de koloniale overheersing hebben gestreden en hun leven hebben gegeven voor onze “vrijheid”.

1. Namens mensenrechtenorganisatie D’HERO breng ik in herinnering dat Nederland een lange geschiedenis heeft van anti-zwart racisme, kolonialisme, slavernij en het anderszins onderdrukken van Afrikanen en burgers van Afrikaanse afkomst. De reactie en houding van de Nederlandse overheid naar aanleiding van de bevindingen van de VN-commissie tegen rassendiscriminatie eind vorige maand spreekt hierbij boekdelen.

2. D’HERO onderschrijft dat de transatlantische slavernij door de VN is bestempeld als een misdaad tegen de menselijkheid, en dat dit wordt geacht altijd zo te zijn geweest. Waar een “mea culpa” of “mea maxima culpa” op zijn plaats zou zijn, brengt de Nederlandse overheid nog ieder jaar een hulde aan haar koloniën.

3. D’HERO benadrukt dat zonder rechtsherstel (reparations) de vandaag de dag nog steeds aanwezige negatieve gevolgen van het kolonialisme en de transatlantische slavernij voor met name burgers van Afrikaanse afkomst, voort zullen blijven bestaan.

4. D’HERO doet al enige tijd een beroep op de Nederlandse overheid om uitvoering te geven aan de VN-resolutie voor “het internationale decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst” (2015 – 2024), met als thema ‘Mensen van Afrikaanse afkomst: erkenning, rechtvaardigheid en ontwikkeling’ (Resolutie A/Res/68/237).

5. D’HERO beschouwt de jaarlijkse verheerlijking van de slavernij en het kolonialisme in 2015, het eerste jaar van “het internationale decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst”, niet alleen als een belediging voor burgers van Afrikaanse afkomst, maar ook als een handeling die in strijd is met internationale mensenrechteninstrumenten.

6. In het kader van rechtsherstel zou dit jaar afscheid nemen van het gewraakte zijpaneel van de Gouden Koets door de Nederlandse overheid een daad zijn die geheel in lijn is met de VN-resolutie en overige internationale mensenrechteninstrumenten.

7. Gezien de houding en reacties van de Nederlandse overheid in de afgelopen jaren valt een positieve bijdrage inzake de Gouden Koets helaas niet te verwachten. Rest ons voorlopig niets anders dan de overheid daar dan maar een handje bij te helpen.

8. D’HERO dankt alle personen en organisaties die de afgelopen jaren in het kader van de Gouden Koets tevergeefs een poging hebben gewaagd om de Nederlandse overheid te wijzen op haar verplichting om te streven naar gelijkwaardigheid voor alle burgers in onze maatschappij.

Regillio Vaarnold