Hirsch Ballin wil kinderen van vluchtelingouders afpakken

Actie voor onderdak
Volgens het Europees Comité voor Sociale Rechten (ECSR) schendt Nederland de mensenrechten door afgewezen vluchtelinggezinnen op straat te zetten. Als reactie daarop is minister van Justitie Ernst Hirsch Ballin van plan om opnieuw de mensenrechten te schenden. Hij wil vluchtelinggezinnen namelijk uit elkaar halen, de ouders op straat laten staan en de kinderen aan Jeugdzorg toewijzen.

Kinderen horen niet op straat te leven, maar onderdak te krijgen. Daar moet de overheid voor zorgen. Aldus het ECSR, dat in een recente uitspraak bepaalde dat Nederland "de menselijke waardigheid" van kinderen aantast.

Op grond van het internationale kinderrechtenverdrag hebben ook illegaal gemaakte ouders en kinderen het recht om bij elkaar te blijven. En volgens het Europees Hof voor de Rechten van de Mens is het niet hebben van onderdak onvoldoende reden om ouders en kinderen van elkaar te scheiden. Het alleen maar wegens materiële omstandigheden uit elkaar halen van gezinnen mag dus niet. De overheid is in dat soort gevallen verplicht om de gezinnen materieel bij te staan.

Maar in plaats van vluchtelinggezinnen op te vangen schendt Hirsch Ballin als lid van het christelijke normen en waarden-kabinet Balkenende IV liever het recht op een gezinsleven. In een overleg met de asielcommissie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft hij laten weten dat hij gaat proberen om kinderen te scheiden van hun illegaal gemaakte ouders. Jos Wienen, burgemeester van Katwijk en voorzitter van de VNG-commissie, gooit er nog een schepje bovenop door de vluchtelinggezinnen meteen ook maar te criminaliseren: "Het kan niet zo zijn dat gezinnen van alles proberen om in Nederland te blijven, die hun uitzetting frustreren en die zich daarbij onverantwoordelijk gedragen richting hun kinderen, als premie noodopvang krijgen.” Met deze schandalige hetze zet de burgemeester de vluchtelingouders weg als fraudeurs die de overheid chanteren. Maar het is juist de overheid die vluchtelingen chanteert door hen maatschappelijk uit te sluiten, dakloos te maken en op te jagen.

De Utrechtse wethouder Victor Everhardt vindt het “een positief signaal” dat Hirsch Ballin in elk geval iets gaat doen. De wethouder geeft de minister zo wel erg snel het voordeel van de twijfel. Hirsch Ballin onderneemt alleen maar wat omdat hij door het ECSR op de vingers is getikt en daardoor onder druk staat. Daar komt bij dat hij de ene mensenrechtenschending probeert te bestrijden met de andere. Everhardt heeft bitter weing reden om te juichen. Het wordt namelijk steeds duidelijker dat Hirsch Ballin de gemeenten op dit terrein aan de ketting wil leggen. De minister heeft onlangs "een crisisinterventielijn" ingesteld voor gemeenten die te maken hebben met dakloze vluchtelingen. Met dat meldpunt hoopt hij zoveel mogelijk informatie over die vluchtelingen te kunnen krijgen, en daarmee ook meer controle en invloed op hen te kunnen uitoefenen. Het valt te verwachten dat afgewezen vluchtelingouders de overheid nog meer gaan wantrouwen en nog meer ondergronds moeten gaan leven, als Hirsch Ballin zijn plan doorzet om hun kinderen van hen af te pakken. "Het is hun eigen verantwoordelijkheid en dus hun eigen schuld als ze in de problemen komen." Met die neo-liberale mantra maakt Hirsch Ballin net als zijn collega-ministers de levens kapot van veel vluchtelingen en andere mensen aan de onderkant van de samenleving.

Harry Westerink