Holi is geen houseparty

Actiegroep “Holi is geen Houseparty” is een actiegroep die strijdt tegen culturele kaping van het spirituele Hindoe lentefeest Holi. De actiegroep is in mei 2015 opgericht door Pravini Baboeram, Triwish Hanoeman en Shivani Jagroep. Actief in het Decolonizing the Mind netwerk, stelden deze Hindostaanse jongeren kritische vragen over hoe westerse landen omgaan met niet-westerse gemeenschappen en hun cultureel erfgoed. Geïnspireerd door de veranderingen die de anti-Zwarte Piet beweging teweeg heeft gebracht met protestacties en educatie over het slavernijverleden in het maatschappelijk debat, heeft de actiegroep het initiatief genomen om culturele kaping van Holi tegen te gaan. Europese organisaties plegen culturele kaping door een religieus feest dat voor Hindoes onlosmakelijk verbonden is met de lente naar de zomer te verplaatsen en de rituelen die hiermee gepaard gaan te verwijderen. Hiermee wordt één van de belangrijkste hoogtijdagen van het Hindoeïsme, Holi, gereduceerd tot een houseparty met gekleurd poeder. Actiegroep “Holi is geen Houseparty” eist respect voor het Hindoe lentefeest door de organisaties op te roepen de verbinding met Holi te verbreken. Het doel van “Holi is geen Houseparty” is om de organisatoren van de Holi housefeesten in de zomer de verbinding met Holi te laten verbreken. De actiegroep biedt een simpele oplossing: vervang het woord “Holi” door “Color”. Hiermee wordt recht gedaan aan het concept van de housefeesten als kleurenfestivals en wordt Holi als lentefeest in haar waarde gelaten. De actiegroep is er niet op uit om het plezier van de bezoekers te ontnemen en wil slechts de spirituele waarden van Holi als lentefeest waarborgen.

Holi is geen Houseparty in Over ons (Actiegroepholi)