Huurders bedonderd door Donner

Donner zet zijn fiets goed op slot op het Binnenhof. Hij beseft dondersgoed dat ze daar jatten als de raven, met name van de armen.
Het asociale huurbeleid van minister Piet Hein Donner van Binnenlandse Zaken blijkt nog erger uit te pakken dan verwacht. Het kabinet heeft op 15 april besloten om alle huren in Nederland met minimaal 120 euro per maand te laten stijgen. Dat gaat veel verder dan het regeerakkoord, waarin nog werd gemeld dat die stijging alleen zou gelden in woningnoodgebieden. De Woonbond en de Huurdersvereniging Amsterdam (HA) zijn woedend over het voorstel.

Op grond van de maatregel krijgen alle huurwoningen in heel Nederland in het woningwaarderingsstelsel 25 huurpunten extra, wat betekent dat de verhuurder bij nieuwe verhuring van de woningen minimaal 120 euro per maand extra aan huur mag vragen. Deze huurexplosie treft in eerste instantie vooral starters en doorstromers. Weliswaar worden zittende huurders voorlopig ontzien, maar op termijn dreigt het huurprijsniveau in heel Nederland enorm toe te nemen. Door het hogere huurniveau worden huurders nog meer afhankelijk van de huurtoeslag. De druk op die toeslag zal dan ook toenemen, wat voor het kabinet ongetwijfeld een reden zal vormen om ook daar meer op te gaan bezuinigen. Daar komt bij dat door de maatregel honderdduizenden sociale huurwoningen boven de sociale huurgrens dreigen te komen, waardoor die woningen in de vrije sector belanden en de gevraagde huur nog hoger kan uitvallen.

“Dit is de gevreesde botte bijl-constructie”, reageert HA-voorzitter Frans Ligtvoet op het kabinetsvoorstel. “Deze keus zal leiden tot het totaal vastlopen van de huurwoningmarkt, tot segregatie tussen rijk en arm en uiteindelijk tot zwaar oplopende woonlasten voor de huurders in steden als Amsterdam.” De HA voert actie tegen het asociale huurbeleid van Donner en heeft daartoe de website www.huurdersbedonnerd.nl gelanceerd. Volgens de vereniging worden huurders “bedonnerd”, dat wil zeggen: bedonderd door Donner. Alle huurders kunnen aan die actie meedoen door Tweede Kamer-leden te bestoken met e-mails. Hoe meer e-mails, hoe duidelijker het wordt dat huurders het beleid niet pikken. Ook kunnen huurders een actieposter downloaden en zichtbaar ophangen.

De Woonbond en de FNV hebben de politieke partijen onlangs opgeroepen tot “een sociaal koopkracht- en woonbeleid waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen”. Door het kabinetsbeleid daalt de koopkracht van “lage en bescheiden middeninkomens”, terwijl de bezuinigingen leiden tot lastenverzwaringen. “Denk aan de verhoging van de zorgpremies en de afbouw van de zorgtoeslag, bezuinigingen op de minimumuitkeringen en kinderopvang, en de tegenvallende pensioenen. Denk ook aan de bezuinigingen die huurders treffen.”

Harry Westerink