Is de FNV echt voor strengere grensbewaking om “wanhopige en perspectiefloze jongeren” te weren?

De gemeente Den Haag wil Aziatische miljonairs een verblijfsvergunning cadeau doen als ze een van de 140 nieuwe villa’s kopen in de nieuwe wijk Vroondaal. Die zijn elk voor pakweg anderhalf miljoen neergeplempt, en nu blijken er plots te weinig kopers. De Nederlandse miljonairs die er al wonen, zeggen dat ze “niets hebben tegen Chinezen, maar verspreid ze. Ons voornaamste bezwaar is de monocultuur.” In een notendop de tegenstellingen waar kapitalisten en hun beleidsmakers onderling mee worstelen als het gaat om migratiebeheersing. Liberalen willen relatief open grenzen, niet alleen voor miljonairs maar ook voor migranten en vluchtelingen die ingezet kunnen worden als goedkope arbeiders. Bij hun conservatieve vrienden staan racistische motieven echter voorop, en die willen de grenzen juist zoveel mogelijk sluiten en reeds aanwezige niet-witte mensen ‘integreren’ in ‘onze cultuur’. Nieuw migratiebeleid komt steeds in dat spanningsveld tot stand, als een compromis tussen die liberalen en conservatieven. Zo bezien hoefde het niet te verwonderen dat een woordvoerder van de bazen, Hans de Boer, eind vorige week in De Telegraaf riep dat hij alleen nog vluchtelingen met een goed cv wilde binnenlaten. Met andere woorden: vluchtelingen die bruikbaar zijn voor zijn achterban. Links en de arbeidersbeweging hebben daarentegen heel andere belangen dan de liberalen en conservatieven. Wij staan voor vrije migratie, grensoverschrijdende solidariteit, eerlijk delen en anti-racisme. Merkwaardig was dan ook de reactie van Ton Heerts op de uitspraken van De Boer. De FNV-voorzitter zei weliswaar terecht dat “een arbeidsmarkttoets toevoegen aan de toelating als vluchteling in Nederland, aantoont dat VNO-NCW de weg kwijt is”, maar benadrukte vervolgens dat ook wat hem betreft migranten alleen welkom blijven als de bazen hen kunnen gebruiken: “Arbeidsmarkttoetsen zijn aan de orde bij arbeidsmigranten, niet bij vluchtelingen.” Uit het verhaal dat hij daarna afstak, bleek dat hij zelf ook behoorlijk “de weg kwijt is”, en misschien uit het oog verloren is dat hij niet meer voor de Koninklijke Marechaussee werkt, maar voor de vakbond. Hij begon namelijk te pleiten voor meer “ondersteuning van de grensbewaking” van de landen rond de Middellandse Zee, wat in de praktijk wil zeggen: meer geweld door Frontex en andere militaire organisaties. “De controles aan de buitengrenzen van Europa moeten wél veel scherper zodat alleen diegenen naar Europa en Nederland komen die een reële kans maken in aanmerking te komen voor erkenning als vluchteling”, aldus Heerts. Ook pleitte hij voor de rechtse fopspeen van “opvang in de eigen regio” en voor “investeringen” in de regio’s die grenzen aan de EU. Wat eveneens een fopspeen is, want het eerste en laatste doel van elke investeerder is winst ophalen en niet het helpen van de “wanhopige en perspectiefloze jongeren uit die regio’s” die Heerts zo graag uit Nederland wil weren. Het is te hopen dat veel FNV-ers zich zullen uitspreken tegen de beheersingsfantasieën van hun voorzitter.

Eric Krebbers over Reactie Ton Heerts op uitspraken VNO-NCW over vluchtelingen (FNV)