Joke Kaviaar: Gezocht – Fred Teeven, wegens moord op Russische activist

Verantwoordelijk voor de dood van Aleksandr Dolmatov.
Verantwoordelijk voor de dood van Aleksandr Dolmatov.
De Russische activist Aleksandr Dolmatov voelde de hete adem van de Russische geheime dienst FSB in zijn nek. Hij werd gevolgd en bedreigd. Op 6 mei werd hij opgepakt tijdens een demonstratie. Hij vluchtte op 9 juni naar Neederland en vroeg hier de zestiende van die maand asiel aan. Het kostte hem zijn leven.

Je zou denken dat als zo’n man hier bij de IND aankomt, tenminste als je daarvoor nog naïef genoeg bent, dat de IND dit een duidelijk geval van “politiek vluchteling” zou vinden en zonder omhaal het asielverzoek zal toewijzen. Behalve de arrestatie wegens protest tegen Poetin, was er ook nog de huiszoeking bij hemzelf en bij zijn ouders geweest, en als je dan ook nog lid bent van een partij die Het Andere Rusland heet, mogelijk op de hoogte bent van staatsgeheimen, dan wijst alles erop dat je minstens, zoals een mededemonstrant, voor vierenhalf jaar in een of andere Russische goelag in Siberië belandt, of wordt afgemaakt tijdens een doodgewone beroving of knokpartij op straat die dan natuurlijk geen politieke moord is.

Maar Aleksandr kreeg geen asiel, al voldeed hij aan alledrie de criteria die de IND op de website heeft staan, en pleegde gisteren zelfmoord in de grensgevangenis in Rotterdam, waar deze politiek activist naar Russisch voorbeeld was opgesloten in de afdeling voor mensen met psychische problemen.

Als we willen weten wat de Neederlandse regering, wat Fred de vluchtelingenjager Teeven erover te zeggen heeft, dan moeten we een omweg nemen via de berichtgeving in buitenlandse media. Op de website van het ministerie van Veiligheid en Justitie en op de pagina van Teeven staat helemaal niets.

Uit de Vancouver Sun mobile: “Russian dissident commits suicide in Dutch detention center while awaiting deportation”. De krant werd te woord gestaan door een van de woordvoerders van het ministerie, Charlotte Menten (bel of mail haar en haar collega’s ook eens). Charlotte is overigens niet degene die gaat over asiel, maar onder andere over de Dienst Terugkeer en Vertrek en “illegaliteit”. Volgens haar was er sprake geweest van een “careful procedure” en dat roept de reactie van Leers in herinnering, die na de zelfverbranding van Kambiz Roustayi op 6 april 2011 niks beters wist te verzinnen dan het standaardzinnetje dat bij elk slachtoffer van het beleid wordt herhaald, namelijk dat er een “weloverwogen beslissing” is genomen. Een Russische advocaat voor de oppositie zegt: “The responsibility for the tragedy lies with the authorities of the country he was in.”

Ik klaag aan, Fred Teeven, voor moord! Neem de aanklacht over! Wegschoppen, die vent! Neer met die regering! Platleggen, die IND! Je kunt het hem allemaal laten weten via een formulier op zijn website …dat ijlings is verwijderd uit angst voor het in ontvangst moeten nemen van de aanklacht!

Teeven, kom uit je schuilhol! Verantwoord jezelf! Kon Alexandr soms geen bewijzen overleggen van de vervolging? Moest hij een brief kunnen tonen waarin de geheime dienst hem mededeelde dat hij vervolgd werd, bewijsstukken van zijn arrestatie leveren, van de huiszoekingen? Is de veroordeling van de leden van Pussy Riot, waar iedereen tegen protesteerde, nu alweer vergeten? Als het maar ver genoeg van hun eigen comfortabele huis is, hebben de politici en de media de mond vol van de repressie en de schande. Intussen doet hier in Neederland de schimmige organisatie van de IND niets anders dan bergen documenten produceren die niets anders zijn dan verhulde executiebevelen en neemt men de taak van de Russische FSB met gemak over.

Zonder aarzeling wordt de ene na de andere vluchteling opgesloten of op straat geknikkerd, de dood ingejaagd. Neederland is minstens zo onveilig voor vluchtelingen als de landen vanwaar zij gekomen zijn, omdat Neederland hen ‘dood’leuk terugstuurt! Er moet een afschrikkende werking vanuit gaan, vluchtelingen moeten vooral niet naar Neederland komen! Dat lukt goed op deze manier, Fred Teeven! Missie geslaagd, weer een vluchteling minder. Weer een cel vrij voor de volgende! Neederland heeft zijn eigen goelags, ze heten detentiecentrum, uitzetcentrum, zelfs grenshospitium, en worden zwaar bewaakt, gekoesterd, en doodgezwegen.

Zolang we er niks aan doen, is het wachten alweer op de volgende dode…

Joke Kaviaar