Kieswijzer FNV-ledenparlement

In februari – om precies te zijn van 1 tot en met 15 februari – worden de ruim honderd leden van het nieuwe ledenparlement van de FNV gekozen. Het ledenparlement is het hoogste orgaan van de FNV en de leden ervan worden direct door de FNV-leden in de verschillende sectoren gekozen. Het is van groot belang dat er goede strijdbare vakbondsleden in het parlement gekozen worden (…) Vakbondsmensen die zich niet alleen richten op de traditionele achterban van de bond, maar zich ook inzetten voor een meer pluriforme bond: een vakbeweging waarin ook mensen met een migratie-achtergrond, jongeren, vrouwen en mensen uit de LHBT-gemeenschap zich herkennen en gesteund weten. Een bond die zich niet beperkt tot traditionele vakbondsthema’s rond werk en inkomen, maar zich ook keert tegen de afbraak van de zorg en andere sociale voorzieningen en zich inzet voor de rechten van minderheden, tegen racisme en vóór een welkom voor vluchtelingen. Een bond die strijdt voor een goed klimaatbeleid en tegen internationale handelsverdragen die rechten en verworvenheden uitkleden en daarbij constructief samenwerkt met de milieubeweging en andere progressieve bewegingen. Kaderleden die ook begrijpen dat ze in het ledenparlement niet kunnen volstaan met het innemen van een radicaal standpunt, maar die ook bereid en in staat zijn om anderen daarvan te overtuigen, die standpunten handen en voeten geven en knokken voor een draagvlak onder de leden, met name in hun eigen sector. Kortom, vakbondsmensen die niet alleen radicale en strijdbare taal uitslaan, maar er ook naar handelen en ook iets gedaan weten te krijgen.

Bekijk de lijst kaderleden in Kieswijzer FNV ledenparlement (Grenzeloos)