Klimaatverandering een van de oorzaken van de groeiende vluchtelingenstromen

Om te beginnen werd Syrië in de periode 2006-2009 getroffen door een ongekende droogte. Natuurlijk is niet elke droge periode het gevolg van klimaatverandering, maar deze ongekend lange en intense droogte past in de trend die het National Oceanic and Atmospheric Department vaststelde in klimaatonderzoek uit 2011. Volgens het Amerikaanse instituut was de langdurige hitte in Syrië slechts een voorproefje van een toekomst vol gortdroge winters die de regio te wachten staat. De schroeiende hitte miste haar effect niet op de regenafhankelijke gewassen die in Syrië worden verbouwd. Oogsten mislukten totaal en de veestapel stierf massaal. De droogte dreef twee tot drie miljoen boeren tot honger en armoede, zo stelt de VN. Wat volgde was een exodus naar overbelaste Syrische steden, waar de nieuwkomers met de stadsbewoners concurreerden voor toegang tot schaars water en voedsel. De desinteresse en mismanagement door het Assad-regime maakten de situatie nog erger. Aan de vooravond van de Syrische opstand, aldus de auteurs van Arab Spring and Climate Change, gistte het van diepe onvrede. Het was geen toeval dat getergde boeren en mensen van het platteland de ruggengraat vormden van het protest tegen Assad. Betekent dit dat alle Syriërs nu in feite klimaatvluchtelingen zijn? Dat is te simpel: bij conflicten of sociale onrust is klimaatverandering nooit de enige oorzaak. En niet elke natuurramp wordt veroorzaakt door een warmer klimaat. Maar droogtes, waterschaarste of natuurrampen, kunnen verhoudingen in labiele landen of latente spanningen in explosieve regio’s wel onverwacht snel op de spits drijven. En zo miljoenen mensen op de vlucht laten slaan.

Roebyem Anders in Miljoenen extra vluchtelingen zullen onze kant opkomen (Joop.nl)