Uit de oude doos: Rechts en de milieuvluchtelingen

Steeds vaker worden die bedreigde miljarden mensen in Azië zelf verantwoordelijk gesteld voor de opwarming. De snel groeiende bevolkingen en economieën van onder meer China en India zouden ons allemaal de das om doen. Daarbij wordt selectief gewezen op de hoge groei van de uitstoot per persoon. Dat de feitelijke uitstoot per Chinees of Indiër nog geen fractie bedraagt van die van de gemiddelde Europeaan wordt meestal verzwegen. Daarbij komt een flink deel van de Chinese uitstoot op rekening van alle fabrieken die er op volle toeren draaien voor de westerse consument. De toon is inmiddels gezet. Vooral de “snel stijgende wereldbevolking” zou problemen geven, aldus ook bijvoorbeeld Van Baar. De extreem-rechtse ideologie over “overbevolking” krijgt zo de wind weer mee bij rechts en in milieukringen. Een belangrijke bijdrage daaraan leverde ook het in 2006 verschenen boek “Ondergang” van de zeer invloedrijke Amerikaanse biogeograaf Jared Diamond. Die herleidt daarin de ondergang van eerdere beschavingen steevast tot de gevolgen van “overbevolking” voor het milieu. Ook de huidige milieuproblemen van bijvoorbeeld Californië zouden komen door bevolkingsdruk, in het bijzonder door migranten. Als een volleerd racist vergelijkt hij de schade die geïmporteerde Chinese paddenstoelen en insecten toebrengen aan Amerikaanse bossen met de vermeende “ecologische en economische” problemen die Chinese migranten zouden veroorzaken. Wat Diamond betreft zou het rijke Westen alle ontwikkelingshulp moeten staken, want de arme landen zouden hun armoede zelf veroorzaken via een te grote bevolkingsgroei. Er schijnen al aanhangers te zijn van de ideologie van “overbevolking” die fantaseren over de wereldwijde invoering van “voortplantingsrechten” die net als emissierechten voor kooldioxide verhandeld zouden kunnen worden. Dat zou leiden tot een wereld waarin zwarte kinderen een zeldzaamheid worden en miljarden vrouwen maandelijks hun menstruatie moeten laten controleren. Waarschijnlijker is dat allerlei programma’s voor opstand- en migratiebeheersing de komende decennia steeds verder zullen worden geïntensiveerd. Al jaren werken wetenschappers en militaire strategen aan methoden om de bevolking van de Derde Wereld op zijn plaats te houden. Een groot deel van de betreffende mensen wordt inmiddels door rechtse economen “overbodig” voor het kapitalisme geacht en woont opeengepakt in oneindige sloppenwijken. Met steeds meer militaire inzet zullen westerse regeringen proberen om de groeiende stroom milieuvluchtelingen te stuiten. De duizenden doden die er nu al vallen in de Middellandse Zee vormen wellicht slechts het begin van de grote landverhuizingen die de wereld nog te wachten staan.

Eric Krebbers in Rechts en de milieuvluchtelingen (Gebladerte Archief)