Laat de rijken opdraaien voor overheidstekorten!

Het leven lacht Eelco Blok toe: driekwart miljoen euro voor het op straat schoppen van 5 duizend KPN-medewerkers.
Minister Jan Kees de Jager van Financiën meldt dat de tegenvallers op de rijksbegroting zijn opgelopen tot ongeveer 2,3 miljard euro. De overschrijdingen zouden het grootst zijn in de zorg, tussen de 1,5 en 2 miljard euro. De oplossing is eenvoudig: haal het geld waar het zit, om te beginnen bij de topbestuurders die in 2010 gemiddeld 30 procent meer salaris kregen. Maar dat weigert het kabinet botweg.

De beloning van 25 topbestuurders is terug op het niveau van voor de crisis, vooral door extra beloningen als bonussen en aandelenplannen. Dat blijkt uit onderzoek van NRC Handelsblad. De bestuurders van onder meer de ING Bank, Shell, Philips en Unilever streken vorig jaar samen 77,9 miljoen euro op, gemiddeld 3,1 miljoen. Een topman van KPN, Eelco Blok, wil zo’n 5 duizend werknemers ontslaan, bijna een kwart van het personeel, en wordt daarvoor beloond met een salaris van 750 duizend euro. KPN verwacht overigens dat de winst van het bedrijf dit jaar meer dan 5 miljard euro zal bedragen. Nuon-topman Huib Morelisse werd ondertussen getrakteerd op een salarisverhoging van maar liefst 70 procent. Volgens het blad Quote hadden de 500 rijkste Nederlanders in 2010 samen zo’n 135 miljard euro, 6,6 procent meer dan in 2009. De 10 procent rijksten van Nederland bezitten ruim 700 miljard euro. Hun vermogen is de afgelopen tijd verhoudingsgewijs twee keer zo snel gestegen als het nationaal inkomen.

In de toplaag van de samenleving viert het grote graaien hoogtij en aan de onderkant moet de broekriem worden aangehaald. De rijksten worden in de watten gelegd en de armen mogen op de blaren zitten. Dat is een doelbewuste politieke keuze van het kabinet. De tegenvallers op de rijksbegroting worden niet gecompenseerd met de meevallers die de topbestuurders in de schoot geworpen krijgen en ook niet met meer belastingheffing op bedrijven die in belastingparadijs Nederland torenhoge winsten kunnen boeken. Nee, het kabinet kijkt liever naar beneden, naar de gewone man en vrouw. De Jager overweegt namelijk om zijn financiële tegenvallers weg te werken met het verder verkleinen van het zorgpakket of met het verhogen van het eigen zorgrisico en van de zorgpremies. Zo lang wij de miljarden niet gaan opeisen bij de rijken, zo lang zal het kabinet de armen blijven bestelen. Dat zakkenrollen komt flink onze keel uit. Mogen we een teiltje, topbestuurders?

Harry Westerink